Mål og find årsager til varmeproblemet

Hvis temperaturen overstiger 25 °C i længere tid og under normale forhold, bør problemet løses ifølge Arbejdstilsynet. I starter med at identificere og forstå problemet gennem kortlægning.

Hvis I har det for varmt, og de almindelige gode råd i varmen ikke løser problemet, så skal I måske i gang med mere varige og omfangsrige løsninger. Inden kan det være hensigtsmæssigt at starte en systematisk undersøgelse af problemernes art og omfang.

I kan med fordel bruge samme fremgangsmåde som ved arbejdspladsvurderingerne – dvs. gennem kortlægning, vurdering, prioritering og opfølgning. Så kommer I hele vejen rundt om problemstillingen, inddrager medarbejderne og får alle aspekter medtænkt.

Kortlægningen er grundlaget for at kunne vurdere problemernes omfang og prioritere, hvor det er vigtigst at sætte ind med afhjælpende tiltag.

Gå grundigt til værks

Allerførst bør I undersøge, om de løsninger, I allerede har, fungerer som de skal. Gør de det, går I i gang med at besvare konkrete spørgsmål som fx:

  • Hvilke varmekilder både udefra og indefra er medvirkende til at skabe de høje temperaturer?
  • Hvem og hvor mange er berørt af problemet?
  • Er der problemer i få dage eller længere perioder?
  • Opstår varmen i hele bygningen eller specifikke rum? 

Mange af svarene kan du finde ved at gennemgå bygningen, interviewe medarbejdere, drøfte problemerne på personalemøder eller igangsætte spørgeskemaundersøgelser. 

I nogle tilfælde kan det være relevant at få foretaget tekniske målinger af temperaturforholdene på arbejdspladsen.

  • Sæt termometre op på indervægge og hold øje med temperaturen. Temperaturen bør de fleste steder ligge under 20-22 grader - afhængig af aktivitet og påklædning. På særligt varme dage kan højere temperaturer accepteres.

Hvad er årsagen

Der er forskellige varmekilder. Sol og varme udefra er mest normal, og kan skyldes store vinduespartier, manglende solafskærmning eller dårlig isolering. Ud fra kortlægningen må I vurdere, hvilken årsag der er mest sandsynlig.

Efterhånden er lyskilderne blevet energieffektive og afgiver kun lidt varme, men hvis jeres lyskilder er gamle, kan det også være en varmekilde. I kan også ske at have tekniske udstyr eller mange mennesker, som afgiver varme.

Vurdering og handleplan

Herefter er det vigtigt at udarbejde konkrete løsningsforslag og opstille en handlingsplan for, hvad der praktisk skal gøres.

Ofte har arbejdsmiljøgruppen selv tilstrækkelig viden til at afhjælpe mange af problemerne. Måske skal ventilationsanlægget indstilles anderledes eller markisen slås ud, inden solen står på vinduerne. Det kan også være, at problemet er så kompliceret, at det er nødvendigt at hente hjælp udefra fx hos Arbejdstilsynet eller eksterne konsulenter.

Læs mere om varmekilder og langvarige løsninger:

Opfølgning på tiltagene

De tiltag og aktiviteter, kortlægningen af problemerne munder ud i, skal altid følges op for at sikre, at de har fungeret efter hensigten og har fjernet generne i tilstrækkelig grad.

  • Hvordan virker fx solafskærmningen eller isoleringen?
  • Er der opstået nye indeklimagener?
  • Er det nødvendigt med yderligere tiltag?

Senest revideret den 18. august 2020