Husk at lufte ud!

Selvom det er koldt udenfor, må I ikke glemme at lufte ud på arbejdspladsen.

Manglende udluftning giver dårlig luftkvalitet og medfører en række indeklimagener. Det kan derfor være en god ide at lave en udluftningspolitik, hvor I sørger for at lave gennemtræk i korte perioder, flere gange dagligt, hvis ikke I allerede har installeret mekanisk ventilation, som sikrer tilstrækkeligt luftskifte i bygningen.

Et af de centrale aspekter ved indeklimaet, er luftens kvalitet. I vinterperioden, er der en tendens til, at man glemmer at lufte ud på arbejdspladsen.

Jo mindre man lufter ud, jo værre bliver luftens kvalitet. Og jo værre luftens kvalitet bliver, jo større er chancen for at arbejdspladsens medarbejdere oplever gener som hovedpine og allergiske reaktioner. Det er derfor meget vigtigt, at I sikrer jer tilstrækkelig udluftning, til trods for de lave temperaturer.

Lav gennemtræk flere gange dagligt

Ifølge Peter Aufeldt fra Orbicon, er den bedste måde at lufte ud i vinterperioden, at skabe gennemtræk ca. 5 minutter ad gangen, flere gange dagligt. Ved at sørge for kortvarig, men effektiv gennemluftning, sikrer man sig, at rummenes inventar ikke nedkøles, og at rummet relativt hurtigt genvinder sin varme. Ved at lufte mindre intensivt ud i længere perioder, bliver alle møbler, vægge, gulve, lofter osv. kolde, og det tager således lang tid at varme rummet op igen.

Lav udluftningspolitik

Det kan være en god ide at lave en udluftningspolitik. En udluftningspolitik kan fx bestå i, at alle vinduer på arbejdspladsen åbnes i fem minutter, hver anden time (kl. 8, 10, 12, 14 og 16). På den måde skabes der en naturlig pause fra arbejdet. Alle ved, den kommer, og alle ved, det er til fælles gavn.


Senest revideret den 23. april 2020