Husk at lufte ud og gå ud!

Selvom det er koldt udenfor, må I ikke glemme at lufte ud på arbejdspladsen og holde pauser udenfor. Især når der er virus i luften, som Covid 19 og store influenzaepidemier.

Manglende udluftning giver dårlig luftkvalitet og medfører en række indeklimagener. Det kan derfor være en god ide at lave en udluftningspolitik, hvor I sørger for at lave gennemtræk i korte perioder, flere gange dagligt, hvis ikke I allerede har installeret mekanisk ventilation, som sikrer tilstrækkeligt luftskifte i bygningen.

Et af de centrale aspekter ved indeklimaet, er luftens kvalitet. I vinterperioden, er der en tendens til, at man glemmer at lufte ud på arbejdspladsen.

Jo mindre man lufter ud, jo værre bliver luftens kvalitet. Og jo værre luftens kvalitet bliver, jo større er chancen for at arbejdspladsens medarbejdere oplever gener som hovedpine og allergiske reaktioner eller bliver udsat for smitte.

Det er derfor meget vigtigt, at I sikrer jer tilstrækkelig udluftning, til trods for de lave temperaturer. Det er et særligt stort problem, når vi er ramt af store virusepidemier som influenza og Covid-19 (også kaldet Corona virus). 

Lav gennemtræk flere gange dagligt

Den bedste måde at lufte ud i vinterperioden er ved at skabe gennemtræk ca. 5 minutter ad gangen, flere gange dagligt. Ved at sørge for kortvarig, men effektiv gennemluftning, sikrer man sig, at rummenes inventar ikke nedkøles, og at rummet relativt hurtigt genvinder sin varme. Ved at lufte mindre intensivt ud i længere perioder, bliver alle møbler, vægge, gulve, lofter osv. kolde, og det tager således lang tid at varme rummet op igen.

Hold udendørs pauser for at mindske smitte med Corona virus

Ud over et godt luftskifte anbefaler DTU-professor Arsen Melikov at holde udendørs pauser fra indendørs arbejde, undervisning og lign. Det nedsætter risikoen for at blive smittet med Corona virus.

Arsen Melikov forklarer til DTU Byg Nyheder, at når en smittet person kommer ind i et lokale, vil koncentrationen af luftbårne smittekim stige og efter nogen tid nå et konstant niveau, der afhænger af ventilationen i lokalet. Selvom man åbner vinduerne og lufter ud, vil der være en vis koncentration af smittekim, så længe den smittede er i lokalet. Men når den smittede forlader lokalet, vil koncentrationen af smittekim falde, i takt med at luften bliver udskiftet gennem ventilationssystemet eller de åbne vinduer.

Læs også:

Det bedste indeklima er udenfor

Lav udluftningspolitik

Det kan være en god ide at lave en udluftningspolitik. En udluftningspolitik kan fx bestå i, at alle vinduer på arbejdspladsen åbnes i fem minutter, hver anden time (kl. 8, 10, 12, 14 og 16). På den måde skabes der en naturlig pause fra arbejdet. Alle ved, den kommer, og alle ved, det er til fælles gavn.


Senest revideret den 11. oktober 2021