Svært at holde varmen i stort åbent rum med mange døre

Endelig har Sorø Rådhus fundet kilden til kulden.

Velkommen til borgerservice på Sorø Rådhus. Her er åbent. Lidt for åbent måske.

Der er så mange døre ind til det store rum, der er i åben forbindelse til resten af huset, at det suser gennem bygningen, hver gang en af de mange døre går op. Og det sker hele tiden.

Mange medarbejdere har derfor været generet af træk og kulde. Bygningsafdelingen har i flere år arbejdet på at løse problemet. Mere end ti forskellige tiltag er gjort, men selvom det blev bedre, var det ikke nok.

Målinger viser, at problemet er træk

I december 2014 blev det rådgivende ingeniørfirma Orbicon hidkaldt, og målinger har nu vist, at temperaturen er god nok – men der er massive trækproblemer. Der er blandt andet foretaget målinger med røgkanon, der viser luftens strømninger i lokalet.

- Det var rigtig rart at se, hvad der var galt. At det ikke var temperaturen, men trækket der giver gener fortæller byggesagkyndig fra Sorø Kommunes bygningsafdeling, Rikke Nielsen.

Læs mere om træk.

Løsningen er to nye indgangspartier

Løsningen bliver at få to nye indgangspartier med karrusel.
- Og så tror jeg på, at vi endelig får løst problemet, siger Rikke Nielsen.

Problemet med træk opstod, da det gamle rådhus blev udvidet i 2010. Borgerservice blev placeret, så halvdelen er i den gamle bygning og halvdelen i den nye, men altså i ét stort sammenhængende rum.

Der er to indgangspartier. Det gamle består af to skydedøre med en sluse i midten. Det nye indgangsparti har skydedøre med et varmetæppe.

Ingen af dem kan standse udeluften, og trækket forstærkes af, at der er mindst otte andre døre ud af bygningen, som mere eller mindre direkte er i forbindelse med borgerservice.

Det er forsøgt at forsinke åbningen af dørene i det gamle indgangsparti, så den ene skal lukke, før den anden åbner, men mange borgere brød sig ikke om at blive ”lukket inde” i slusen. Så den løsning er droppet.

Andre mindre tiltag har hjulpet

De andre tiltag, Bygningsafdelingen har sat i værk er:

 • Efterisolere nogle vægge, så der er mindre kuldestråling og kuldenedfald.
 • Sætte en dør op ind til en af gangene, så der er mindre sus gennem huset.
 • Glasvæg foran en del af borgerservice, der kan skærme delvist af for trækket.
 • Reguleret gulvvarme i en del af rummet for at give mere jævn varme.
 • Radiatorer under skranken for at give strålevarme.
 • Radiatorer op ad en ydervæg bag ved skranken for at mindske kuldestråling og kuldenedfald.
 • Isoleret branddør og låge til installationsskakt.
 • Justering af indgangspartier, bl.a. varmetæppe.
 • Lamelgardin i vinduespartiet.
 • Halv skærmvæg ved ekspeditionspladser.
 • Central styring af radiatorer for at minimere temperaturudsving i bygningen. Store temperaturforskelle kan også give træk.

- Vi har prøvet lidt ad gangen og så afventet for at se, om det hjalp. Det tager tid, så vi har arbejdet på sagen i et par vintre, fortæller Rikke Nielsen.

Intet har været forgæves

Hvis de tekniske målinger var foretaget tidligere, kunne det måske være gjort hurtigere, men Rikke Nielsen mener ikke, at investeringerne har været forgæves.

Særligt har glasskærmen været effektiv, og der var reelt behov for ekstra radiatorer i den gamle del af bygningen.

- Jeg tror stadig, det er godt, at vi har gjort de ting, men det havde selvfølgelig været bedre, hvis indgangspartierne var lavet fra begyndelsen, siger Rikke Nielsen.

De nye indgangspartier bliver sat op i løbet af sommeren 2015, så løsningen skal stå den endelige prøve næste år.

Læs også: Måling af temperatur og træk


Senest revideret den 6. oktober 2022