Find årsagen til jeres kuldeproblemer

Før I begynder at løse problemerne med kulde, bør I undersøge, hvor stort problemet er, og hvad årsagen kan være.

Hvis man fryser, går arbejdstempoet ned, fordi man bliver stiv og spænder i musklerne. Det øger desuden risikoen for hovedpine. Derfor er det vigtigt at tage signaler om kulde alvorligt – også selvom de opleves individuelt.

Vi er alle forskellige

Det er koldt, når arbejdets intensitet ikke passer med temperaturen. Der er altså ikke en generel temperaturgrænse for, hvornår det koldt.

Har man et fysisk arbejde med for eksempel pleje eller rengøring, kan man arbejde i lavere temperaturer end folk, der sidder stille – for eksempel på kontor eller i et klasseværelse.

I forhold til produktivitet og komfort er 21-22 grader mest optimalt til stillesiddende arbejde. Men det kan også føles koldt for nogen. Vi er nemlig ikke lige ”varmblodede”.

Det vil være en god idé at tage alle med på råd for at finde det leje, der er optimalt på stedet eller endnu bedre, hvis medarbejderne hver især kan regulere temperaturen lokalt.

Læs også:

Hvor og hvornår er det koldt?

I vintermånederne kan kulde blive et problem på nogle arbejdspladser, men træk kan også give kuldefornemmelser om sommeren.

Typisk er ældre bygninger udsat, da de kan være dårligere isolerede end nyere bygninger. Er det koldt i nye bygninger, kan det skyldes for lav indblæsningstemperatur eller træk fra ventilationsanlæg, døre eller lignende. 

- Kuldeproblemer er særligt udtalt i ældre bygninger, som er præget af manglende vedligeholdelse.

Det siger Peter Aufeldt, som er afdelingschef i rådgivningsfirmaet Orbicon. Hvert år oplever Orbicon flere henvendelser om kuldeproblemer på de danske arbejdspladser, som de på bedste vis rådgiver dem til at komme af med.

Før I begynder at løse problemerne med kulde, bør I undersøge, hvor stort problemet er, og hvad årsagen kan være. Er det et fælles problem, vil det være en fordel at være sammen om at finde frem til årsagerne.

Grundlæggende årsager til problemer med kulde

Der er primært fem årsager til, at man oplever kulde:

  • Kolde vægge og vinduer kan give kuldenedfald og en følelse af træk.
  • Kolde vægge og vinduer kan endvidere give kuldestråling i umiddelbar nærhed.
  • Utætheder i facaden giver også træk – og kulde siver eller blæser ind udefra.
  • Træk og kulde fra indgangspartier og lignende.
  • Dårligt fungerende varme- og ventilationsanlæg samt aircondition.

Er problemet udtalt, kan man ofte selv finde årsagen blandt ovennævnte punkter.

Læs også:

Fornuftige forklaringer

På arbejdspladser som holder til i ældre byggerier eller lette byggerier, eksempelvis pavilloner, er problemer med kulde ofte forbundet med manglende isolering eller dårlige vinduer. Her vil man sandsynligvis også være plaget af overophedning om sommeren.

I nyere bygninger kan kulde skyldes store glaspartier, hvor temperaturen på vinduernes indvendige overflader er lavere end den temperatur, der er i lokalet.

Den indvendige luft ved vinduet afkøles og falder nedad, fordi kold luft vejer mere end varm luft. Luften bliver sat i bevægelse, og det kan opleves som træk.

Arbejder man et sted, hvor der er meget trafik ind og ud ad døre, kan det meget let være årsagen til, at det føles koldt.

Målinger kan præcisere årsagerne

Er man i tvivl om årsagen, kan en teknisk afdeling eller et rådgivningsfirma foretage målinger af temperaturer, termografering af facader, måle lufthastigheder og tjekke installationer.

Læs også vores artikel om måling

 

 


Senest revideret den 21. april 2020