Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere

Leveregler og reoler dæmper lyden

PFA flytter 1000 medarbejdere hvert år, så der skal tit flyttes rundt på reoler og skærme for at dæmpe lyden under hensyn til den aktuelle organisering af arbejdet og medarbejdernes individuelle ønsker.

Det summer af aktivitet i rådgivningscentret i PFA. Her er godt 50 medarbejdere samlet, og der snakkes sammen på kryds og tværs, hen over akustiske skærmvægge og i telefoner.

Det er ikke noget, der generer medarbejderne, fordi de gerne vil vide, hvad de andre laver. Men andre steder i PFA, kan samme støj- og aktivitetsniveau være generende.

Konstante omrokeringer ændrer lydbilledet

PFA er en virksomhed med en dynamisk organisation. I København er der 1100 medarbejdere. 90 pct. af dem sidder i storrumskontor med 20-50 medarbejdere i hver, og de flytter ofte plads. For eksempel når en afdeling organiserer arbejdet på en ny måde.

I gennemsnit flyttes 1000 arbejdspladser hvert år, og hver gang skal der tages hensyn til lydbilledet i de berørte storrumskontorer.

Intern Support, som står for indretning og flytninger i PFA, er meget optaget af at skabe optimale lydforhold. Men der findes ikke én forkromet løsning, der kan bruges alle steder.

Det fortæller Benny Kromann, der er leder af Intern Support og arbejdsgiverrepræsentant i arbejdsmiljøudvalget.

Nogle er lette at placere i storrum

- Nogle afdelinger som rådgivning, salg og IT har et klart ønske om at dele viden, erfaringer og oplevelser gennem dagen. De er lette at placere i store grupper, og vi får sjældent klager, siger han.

Andre medarbejdere har meget koncentrationskrævende arbejde – for eksempel aktuarerne. De sidder i cellekontorer eller mindre enheder, hvor de ikke så let bliver forstyrret.

Men der også medarbejdere, der har mere blandede arbejdsopgaver. De er ikke altid begejstrede for at sidde i storrumskontor.

Reoler og skærme som lydbarrierer

Benny Kromann viser rundt. Generelt er akustikken god. Der er lyddæmpende lofter og tæpper på gulvene. Vi er nået til et område, hvor der står mange skærme mellem medarbejderne. Benny Kromann dæmper stemmen og siger:

- Her skal næsten ingenting til, før folk føler sig generet. Vi laver støjbarrierer med høje reoler og skærme mellem bordgrupperne eller ud mod gangarealet, men hvis telefonen ringer på den anden side, kan det altså stadig høres.

Leveregler er nødvendige for at dæmpe støjen

Derfor har PFA’s afdelinger selv arbejdet en del med adfærd. På intranettet opfordres medarbejderne til at lave leveregler på hvert kontor. Flere steder hænger reglerne på væggen.

- Det handler både om at vise hensyn og udvise tolerance. Det skal være legalt at tale sammen, ellers er der ingen mening med storrumskontoret – og det skal være legalt at løfte det gule eller røde kort for at stoppe det, siger Benny Kromann.

Et par eksempler på leveregler

  • Vi går forbi en væg, hvor et sæt regler er hængt op:
  • Faste telefoner må kun ringe én gang med lav tone.
  • Viderestil telefonen, hvis du ikke er på din plads.
  • Gå i caféen, hvis du skal snakke med en kollega.
  • Tal dæmpet
  • Spørg ikke om noget, du selv kan finde ud af.

Men reglerne er forskellige fra kontor til kontor, for nogle steder ville det ødelægge hensigten med videndeling, hvis man skulle forlade kontoret for at snakke med en kollega.

I en afdeling sidder entreprisearkitekt Lars Nørgaard. Han har hovedtelefoner på og hører musik. Et klart signal om, at han ikke vil forstyrres.

- Så kan jeg bedre koncentrere mig. Hvis nogen sidder og snakker, kan jeg ikke lade være at lytte, og så bliver jeg irriteret, siger han.

Gangarealer går gennem storrummene

Huset er oprindeligt bygget til cellekontorer. Derfor går de primære gangarealer gennem storrumskontorerne, og det er ikke særlig smart, men nødvendigt.

Der er mødelokaler og køkkener i hjørnerne, og printere og kopimaskiner er lukket inde, så de hverken støjer eller afgiver varme i det store kontor.

Men der mangler stillerum. I stedet går folk af og til ud på trappen eller gangbroen, når de skal tale i telefon uden at forstyrre.

Vedvarende proces at arbejde med lyd i storrum

Samlet set viser PFA’s arbejdspladsvurdering (APV), at en tredjedel af medarbejderne ofte føler sig forstyrret af samtaler og telefoner. Det er relativt få i forhold til nationale undersøgelser.

Men arbejdsmiljøudvalget er ikke tilfreds. Det er besluttet at få en konsulent til at arbejde videre med indretning og adfærd, så færre bliver forstyrret af uvedkommende lyde.

- Vi bliver aldrig færdige. Det er en vedvarende proces i en organisation som vores, siger Benny Kromann.


Senest revideret den 18. august 2020