SFO'en i Vindinge deler legen op med reoler

Støjende og stille lege deles op med reoler og støjabsorbenter

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (tidligere BAR SoSu og BAR U&F) gennemførte i 2009 og 2010 en storstilet landsdækkende indsats mod støj, det såkaldte støjvogterprojekt "Ørenlyd". Denne artikel giver et kort rids over erfaringerne med at arbejde med støj i SFO Vindinge i Roskilde Kommune.

Lego i puderummet og højtlæsning op ad airhockey-bordet. Det var den kaotiske virkelighed, før SFO Vindinge deltog i støjprojektet "Ørenlyd".

Med en investering på 10.000 kroner blev der lavet om på det. Reoler deler nu legen op, så de stille lege ikke bliver forstyrret af de mere larmende. Det er vigtigt at anerkende, at støj opfattes forskelligt - alt efter, hvilken aktivitet man deltager i. Det handler således ikke om at fjerne støjende lege, men om at rumme dem.

Sådan gjorde SFO'en:

  1. Inddelte på en liste alle de lege, der foregik, i tre kategorier: Støjende, rolige og stille lege.
  2. Flyttede airhockey ind i puderummet og Lego og trafiktæppe ind i alrummet.
  3. Købte reoler (solide og dybe), der kunne inddele det store fællesrum i mindre enheder. Reolerne blev beklædt med blød masonit betrukket med stof. Det tager noget af støjen og hindrer at man kigger ind.
  4. Med reolerner er der lavet fire små legehjørner. Et til dukker, et til læse/hygge og to hjørner til Lego, byggeklodser og biler på trafiktæpper.
  5. Satte filtdupper på borde og stole.
  6. Indførte regler for, hvor højt der må spilles på de to musikanlæg. Anlægget skal fx være slukket, når der spises.
  7. Satte støjabsorbenter på væggene i gange og lofter i hele huset. I de to mest ”larmende” lokaler (puderummene), er der også sat absorbenter på væggene.

Senest revideret den 18. august 2020