Januar – Investering i indeklima er pengene værd

Mere komfort, mindre sygefravær og bedre præstationer. Ja, det er noget af det, man kan få ud af at investere i et godt indeklima. Men hvad er det egentlig værd? Dette tema sætter fokus på, hvordan man kan værdisætte indeklimaet og prioritere sine investeringer, så det kan betale sig.

Investering i indeklima er pengene værd (om nye værktøjer til beslutningsprocessen)
Enkle værktøjer kan nu give bygherrer overblik over, hvad man kan opnå med forskellige tiltag for bedre indeklima og dermed er det blevet lettere at investere de rigtige steder. Snart kan man også nemt beregne, hvordan forskellige typer tiltag vil påvirke det samlede indeklima.

Bliv mere produktiv  
Når indeklimaet er optimalt, præsterer vi bedre. Men bliver det for koldt eller for varmt, eller bliver luften tung og lyset dunkelt, så går det ud over vores produktivitet. Læs om forskernes resultater og gode råd.

Giv brugerne indflydelse 
Nye værktøjer gør det lettere at inddrage brugerne, når der skal tages beslutninger om renoveringer og indeklima. Vi har et helt tema om fordelene ved at inddrage brugerne.

Gode råd til involvering
Få en række gode råd til, hvordan I arbejder med involvering af brugerne, når I bygger nyt, bygger om eller bare skal flytte.


Senest revideret den 16. juni 2020