Nye veje til bedre indeklima i skolerne

Forskere og organisationer gennemfører forsøg, skriver rapporter og kommer med anbefalinger som aldrig før. I dette tema ser vi på nogle af de bedste resultater og idéer til nye veje at gå for at give det optimale lærings- og arbejdsmiljø på skolerne. Det handler bl.a. om at bruge data og observationer, sætte indeklima på skoleskemaet og ændre vaner.

Undervis i indeklima

Sæt indeklima på skoleskemaet og start med det, I kan gøre selv. Det giver et bedre indeklima og læringsmiljø – og det bliver på alle måder sundere og sjovere at være lærer.

Simple data gør det let at prioritere

Svar på 45 spørgsmål om et klasselokales visuelle bygningsstand og få en vurdering af indeklimaet og en pris for de nødvendige forbedringer. Effektiv og simpel metode, der stormer frem i de danske kommuner.

Smartphone holder øje med indeklimaet

Bornholm styrer luftkvaliteten på skolerne med data og smartphone, der kontrollerer, at ventilationsanlæggene hele tiden fungerer som de skal.

Sæt tal på værdien af godt indeklima

Investeringer i indeklimaet er pengene værd. En række værktøjer gør det muligt at sætte tal på, hvor meget samfundet får ud af godt indeklima – bl.a. i skolerne.

Mennesker og adfærd

Mennesker afgiver lugt og fugt til indeklimaet og bruger ilten i et lokale. Derfor er der brug for at tænke over adfærden og tilføre frisk luft i lokaler med mange børn og voksne.

Luft ud – og gå mere ud

Selvom det er koldt udenfor, må I ikke glemme at lufte ud på arbejdspladsen og holde pauser udenfor. Især i år, hvor Corona virus udgør en ny udfordring.

Indeklimaet er værst om vinteren

I ni ud af ti klasseværelser overstiger koncentrationen af CO2 på et eller andet tidspunkt af dagen de anbefalede 1.000 ppm (parts per million). Det er et udtryk for dårlig luftkvalitet, og det er værst om vinteren.


Senest revideret den 27. oktober 2020