Få et sundere indeklima i borgernes egne hjem

I dette tema får du nogle gode råd og inspiration til, hvordan I kan håndtere de svære situationer, når en borgers hjem ikke lever op til forventningerne om et sundt indeklima.

Indeklima i borgernes hjem – kom problemerne i forkøbet

Brug APV’en og kend jeres lokale aftaler, så I kan komme problemer med indeklima i forkøbet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne arbejder under sunde og sikre forhold – også ude hos borgerne. Lugtgener, fugt, skimmelsvamp og rygning er nogle af de mest relevante temaer at vurdere. Da en medarbejder sjældent er i længere tid hos den samme borger, bør I også vurdere den samlede risiko i løbet af arbejdsdagen.

Gode råd til at håndtere dilemmaer med indeklima i borgernes private hjem

Samarbejd om klare rammer og sæt jer i borgerens sted. Det er nogle af de gode råd til at sikre gode aftaler for et sundere indeklima, der kommer både borger og medarbejder til gode.

Case: Slagelse tager indeklimaet i hjemmeplejen seriøst

APV-teamet i hjemmeplejen i Slagelse Kommune har indeklimaet med i både tjekliste og borgerinformation, når de starter en arbejdsplads op i private hjem.

Case: Den gode dialog ved komplekse problemstillinger

Hjemmeplejen Indre By/ Østerbro har gode erfaringer med at tilgå borgere med meget komplekse problemstillinger. Det begyndte med et projekt for ti år siden – nu er det en del af kulturen

Røg i hjemmet

Arbejder I somme tider i røgfyldte hjem? Så læs dette tema med gode råd og inspiration fra andre arbejdspladser.

Undgå dårlig lugt

Luftrensere og andre teknologier kan være med til at forebygge problemer med lugt og bakterier. Se mere i dette tema om lugt.


Senest revideret den 27. oktober 2020