Dynamisk kunstlys

Det ser lyst ud for fremtidens indeklima – lyset bliver mere dynamisk og vil påvirke vores helbred positivt.

- Af journalist Lone Bolther Rubin

Engang skulle lys i bygninger først og fremmest give mulighed for at se, når det var mørkt udenfor. Senere skulle det også skabe stemning. Så kom sparepæren, og vi skulle spare på energien – uanset hvordan kvaliteten af lyset så var.

Alt sammen er afspejlet i bygningsreglement og arbejdsmiljølovgivning, hvor der er fokus på lux og lumen – altså mængden af lyset og ikke på kvaliteten.

Nyt fokus har mennesker i centrum

Fremtiden byder på et helt nyt fokus, hvor de mennesker, der opholder sig i rummet, er i centrum.

En nystartet kandidatuddannelse på Aalborg Universitet i København har sat sig for at uddanne fremtidens lysdesignere til meget mere komplekse løsninger. Løsninger der har fokus på menneskers velvære i en fysiologisk, arkitektonisk og æstetisk sammenhæng.

- De nye lysteknologier gør det muligt at udvikle dynamisk kunstlys, der kan ændre farvetemperatur, styrke og retning og dermed være med til at understøtte dagslysets dynamiske døgnrytme, fortæller leder af uddannelsen, arkitekt Ellen Kathrine Hansen.

Læs også:

Lysets betydning for helbredet

Det er veldokumenteret, at dagslysets foranderlighed har stor betydning for vores velvære og helbred. Men i de seneste år er det også dokumenteret, at kunstlys kan påvirke vores hormonproduktion, puls og blodtryk og dermed ændre vores stressniveau og søvnrytme.

Målet i fremtiden er at skabe lysforhold, der stimulerer vores biologiske behov. Dagslyset er stadig den vigtigste lyskilde i bygninger. Men den kan inddrages på en måde, så dem, der opholder sig i rummet, bedre kan registrere foranderligheden i lyset over dagen.

- Der vil ske en revolution. Vi kommer til at integrere de grundlæggende kvaliteter i dagslyset i kravene til vores arbejdsmiljø fremover, vurderer Ellen Kathrine Hansen.

Læs også:

Husk æstetikken

Når fremtidens designere formår at få det dynamiske dagslys til at interagere med det dynamiske kunstlys, forventer hun, at man kan skabe bedre lysforhold om vinteren, end vi har i de nordiske lande i dag. Det vil betyde bedre komfort og effektivitet og færre vinterdepressioner.

- Det er bare vigtigt, at man ikke glemmer æstetikken og funktionaliteten. Lyset skal stadig understøtte arkitekturen og skabe stemninger og atmosfærer alt efter, hvilke funktioner vi ønsker, siger hun og tilføjer:

- Fremover er lyset ikke et spørgsmål om at tænde eller slukke. Vi arbejder på at få de studerende til at kunne definere det rigtige lys til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Læs mereLys der forebygger. Københavns Kommune har fået udarbejdet en rapport i 2015 om anvendelse af belysningsteknologi til forbedring af sundhed, velfærd og arbejdsmiljø ved planlægning og indretning af byggeri. 


Senest revideret den 12. januar 2021