Godt dagslys inde giver flere bæredygtige point

Nye standarder for byggeri vil lukke mere dagslys ind på arbejdspladserne. Fra 2020 vil nye byggerier skulle udnytte dagslyset bedre. Dagslysfaktoren hæves fra 2% til 3% (eller det tilsvarende krav om glasareal fra 10% til 15% af gulvarealet)

Foto: Green Lighthouse/Adam Mørk
Tekst: Lone Bolther Rubin, journalist

Der kommer mere naturligt lys på fremtidens arbejdspladser. Det skyldes primært et ønske om at spare på energien ved at begrænse det kunstige lys, men også et øget fokus på indeklima.

De fleste mennesker er sikret dagslys på arbejdspladsen via krav og vejledninger i Bygningsreglementet

De er også beskrevet i hovedartiklen om dagslys. De forbliver nogenlunde uændret med det bygningsreglement, der kommer til at gælde fra 2015.

Nye regler fra 2020

Men fra 2020 vil nye byggerier skulle udnytte dagslyset bedre. I den foreløbige tekst har Erhvervsstyrelsen hævet dagslysfaktoren fra 2% til 3% (eller det tilsvarende krav om glasareal fra 10% til 15% af gulvarealet)

- Men den endelige tekst er ikke fastlagt, understreger seniorforsker Kjeld Johnsen fra Statens Byggeforskningsinstitut(SBi).

SBi arbejder på at lave en mere operationel formulering, som arkitekterne bedre kan forholde sig til. Samtidig skal reglerne sikre bygninger mod overophedning og arbejdspladser mod blænding.

Regionerne kan låne ekstra penge af staten til sygehusbyggerierne, hvis de lever op til den foreløbige standard for 2020.

Certificerede standarder for dagslys

Der er desuden en voksende interesse for at bygge bedre, end loven kræver, og få certifikat på det.

Der er primært tre frivillige bæredygtige standarder på markedet: det amerikanske LEED, det britiske BREAM og det tyske DGNB. De bruger alle et pointsystem, der giver ekstra plusser for et højt dagslysniveau.

Green Building Council Denmark har tilpasset DGNB til danske forhold. DGNB honorerer gode dagslysforhold afhængigt af bygningens formål.

Man opnår for eksempel den højeste score for kontorer, hvis

  • halvdelen af nyttearealet har en dagslysfaktor på mere end 3%,
  • 80% af de permanente arbejdspladser har en dagslysfaktor på mere end 3%,
  • solafskærmningen ikke forhindrer udsynet,
  • og når blænding samtidig kan undgås.

Green Building Council Denmark er ved at udvikle standarder for sygehuse, og herefter går de i gang med skoler og institutioner.

EU kommer med fælles standard

Endelig er EU ved at udarbejde to standarder på området. Den ene handler specifikt om krav til dagslys i rum og bygninger. Den anden om de biologiske behov i forbindelse med indendørs belysning.

Disse standarder vil tage højde for, at der er mere lys sydpå end nordpå. Derfor vil der ikke blive tale om en fast dagslysfaktor, men en faktor, der er tilpasset klimaet.

Desuden skal ydre forhold tages i betragtning – for eksempel omgivelser, der skygger.

Kravet om udsyn bliver også mere specifikt end i de nuværende danske regler. Fra arbejdspladsen skal man have udsyn til mindst to ud af disse tre:
• himmel
• by eller landskab
• jorden/grundniveau

Lige nu arbejder man det første udkast. I løbet af efteråret 2015 forventer man, at det endelige udkast bliver sendt i høring.

Herefter formoder arbejdsgruppen, at medlemslandene vil implementere de fælles regler i de nationale lovgivninger.


Senest revideret den 21. april 2020