Ventilerede madrasser giver færre smittepartikler i luften

Ny teknologi som ventilerede madrasser kan reducere behovet for forhøjet ventilation på patientstuer i sundhedssektoren. Det kan give bedre indeklima for medarbejderne.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der ventileres rigtig meget på sygehusene. Det er fordi, man gerne vil begrænse antallet af smittebærende partikler og andre biologisk forurenede stoffer og gasformer i luften. Ikke kun af hensyn til de sårbare patienter, men også i forhold til personalets sundhed. Luften på sengestuer skiftes f.eks. 4-6 gange i timen. 

Det høje luftskifte resulterer ofte i træk, som kan genere medarbejderne. Paradoksalt nok kan det også udsætte medarbejderne for øget smitterisiko fra hostende patienter.

Det hænger blandt andet sammen med den tætte kontakt til patienterne, og at ventilationssystemet skaber stillestående zoner i luftstrømmene. Endelig kan der ofte være lugtgener omkring patienter, som ventilationen ikke afhjælper.

Et tidligere canadisk studie fra 2008 viser desuden, at sundhedspersonale har cirka 1,5 gange så stor risiko for at blive syg som andre. Det skyldes formentlig udbredelsen af bakterier og virus og smittebærende partikler, som stammer fra mennesker. (Kilde: Hospital Infections: The Impact on Healthcare Worker Absenteeism) Undersøgelsen siger dog ikke noget om standarden for rengøring og ventilation, som netop kan forebygge sygdom blandt personalet.

Fjerner 70 pct. af forurenet luft fra kroppen

Disse udfordringer har fået PhD-forsker ved DTU, Mariya P. Bivolarova, til at undersøge, om lokal ventilation tæt på patienten kan rense luften for de smittebærende partikler og samtidig sænke behovet for baggrundsventilation. Og det lader det til. 

I forvejen findes der teknologier, der kan fjerne udånding effektivt med punktventilation. Bivolarovas studie fokuserede på at udvikle en madras, der kan fjerne forurenende stoffer og lugt, der stammer fra kroppen.

Det viste sig, at ventilerede madrasser kan fjerne omkring 70 pct. af de forurenende stoffer fra kroppen. Lægger man et tæppe over patienten med indbygget rensende kulfiberteknologi, kan man fjerne endnu mere.

Om man vælger en løsning, hvor luften fra madrassen suges ud af rummet gennem rør, eller en løsning med indbyggede filtre og recirkuleret luft, er underordnet. 

Sparer på energien og giver bedre luftkvalitet

For begge metoder er det samlede resultat, at man kan opnå en renere luft med en lavere baggrundsventilation og dermed også opnå en besparelse i energiforbruget på 25-50%.

Den nye metode er baseret på at eliminere tilstedeværelsen af forurenende stoffer og bakterier knyttet til frigjorte hudflager og andre partikler.

- Jeg forventer derfor, at den ventilerende madras vil kunne forbedre luftkvaliteten og reducere risikoen for luftbårne infektioner på patientstuer, og dermed også smitterisikoen for medarbejderne, siger Mariya P. Bivolarova. 

En tilsvarende teknologi kan anvendes i sædehynder, og også her ses en forbedring af luftkvaliteten.

Mariya P. Bivolarova er ved at udvikle teknologien yderligere med henblik på at få den på markedet som et kommercielt produkt.

Kilde: Control of Indoor Airflows for Reduction of Human Exposure to Aerosole Contaminants. Mariya Petrova Bivolarova, PhD Thesis 2017. DTU.


Senest revideret den 23. april 2020