Skolernes indeklima er for dårligt

Mange danske skoleelever bliver udsat for et indeklima, som risikerer at sløve dem og give koncentrationsbesvær. Det viser en undersøgelse fra Center for Indeklima og Energi, der dokumenterer, at mange skoler ikke lever op til Bygningsreglementets krav.

Af journalist Petra Sjouwerman, Periskop

En undersøgelse fra det danske Center for Indeklima og Energi viser at elever ofte udsættes for indeklimaforhold, som langt fra lever op til kravene i bygningsreglementet.

Undersøgelsen sammenligner mekanisk og naturlig ventilation på 14 skoler i Storkøbenhavn. Den blev udført i foråret 2008 og bestod af 3-5 dages målinger af CO2 koncentration, temperatur og relativ fugtighed. Der var især fokus på CO2 koncentration, fordi den generelt bliver anvendt som indikator for luftkvaliteten. 

For lidt ventilation

”Vores vigtigste konklusion var at CO2 koncentrationen var for høj i de fleste klasser. Der var for lidt luft i forhold til antal personer, altså for lidt ventilation,” siger lektor Jørn Toftum, fra Center for Indeklima og Energi, som er en del af DTU’s Institut for Byggeri og Anlæg.

Af de undersøgte klasselokaler var CO2-koncentrationen for høj i halvdelen af brugstiden i 50 af de i alt 74 klasser. CO2-koncentrationen var her over 1200 ppm, som er bygningsreglementets anbefalede maksimum for klasserum. Den højst målte værdi i de undersøgte klasser var 3960 ppm.

Ikke overraskende målte forskerne et betydeligt fald i CO2 koncentrationen hvis der var færre elever i klassen. Derudover blev der målt lavere CO2 koncentrationen i klasselokaler med høje A-formede lofter.

Børn mere følsomme

”Vi var overraskede over, at CO2 koncentration var for høj i så mange klasser. I nogle klasser var det helt skidt. Selvfølgelig falder eleverne ikke døde om, men det kan give symptomer som sløvhed, træthed og koncentrationsbesvær,” siger Jørn Toftum, der peger på at børn generelt er mere følsomme over et dårligt indeklima end voksne.

”Mindre børns immunforsvar er ikke færdigudviklet, og deres lavere kropsvægt i forhold til de kemikalier, de indånder, spiller også en rolle. Samtidig har børn sjældent adgang til selv at tilpasse deres indeklima. Det er typisk forbeholdt voksne,” siger indeklimaforskeren.

Nye ventilationssystemer bedre

Undersøgelsen viser, at alderen på ventilationssystemet har stor betydning.

”En sammenligning mellem klasser, der blev ventileret med et mekanisk ventilationssystem fra før eller efter 1990, viste, at systemer af nyere dato medfører et bedre indeklima. Tyve år lyder måske ikke af meget, men tænk bare på en bil som er lige så gammel. Desuden er skoler ofte nødt til at spare på vedligeholdelse,” siger Jørn Toftum.

Til gengæld viser undersøgelsen, at der ikke er stor forskel på naturlig og mekanisk ventilation, når det drejer sig om CO2-koncentration.

Naturlig ventilation

En sammenligning mellem to forskellige naturlige ventilationssystemer – manuelt eller automatisk åbning af vinduer – tyder på at især automatisk åbning af vinduer kan have en positiv virkning på indeklimaet. Men lektor Jørn Toftum understreger at det er for tidligt til at drage konklusioner, fordi der kun indgik én skole med automatisk åbning af vinduer i undersøgelsen.

”Desuden foregik undersøgelsen på de andre skoler i februar, marts og april, mens vi på denne skole testede i maj, hvor det var mindre koldt vejr, og dermed kan det tænkes at der oftere har været udluftet,” forklarer Jørn Toftum, som påpeger at naturlig ventilation ikke er velegnet for alle skoler. Skoler i byområder kan opleve gener som støj og forurening. Også udformningen af klasseværelset har betydning for en eventuel oplevelse af træk.

Forskerne sætter i øvrigt spørgsmålstegn, ved at bygningsreglementets maksimum CO2 koncentration ligger på 1200 ppm, mens Arbejdstilsynet anbefaler et maksimum på 1000 ppm. De argumenterer for at standarder for undervisningsmiljøer skulle ligge på samme niveau.

Rapporten kan fås hos Jørn Toftum, tlf. 45254028

Læs mere om mekanisk ventilation og afsnittet om naturlig ventilation.


Senest revideret den 19. april 2020