Gode råd om ventilation mv i Corona-tider

På arbejdspladsen kan I gøre meget for at mindske smittespredning i indeklimaet. Det handler både om at bruge ventilationsanlægget optimalt, påvirke adfærden og sætte regler for brugen af rummene

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Vi skal alle gøre noget ekstra for at sikre indeklimaet, når der er en epidemi, som Corona. Vi har samlet og forkortet de gode råd, som vi finder i anbefalingerne fra det europæiske smitteagentur (ECDC), den europæiske brancheforening for ventilation, varme og aircondition (REHVA) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Se kildelisten nederst.

De gode råd er toppet op med flere gode råd fra professor emeritus Peter V. Nielsen fra Aalborg Universitet. Du kan læse lidt mere om baggrunden for de gode råd i artiklen ’Indeklima med mindre risiko for smitte’

Hold styr på adfærd og belast lokalerne mindre

 • Følg altid myndighedernes restriktioner og anbefalinger.
 • Begræns antallet af personer i rummene. Jo færre, der opholder sig i samme rum, jo færre kan smittes på en gang.
 • Begræns opholdstiden i rummet, og hold mange pauser, hvor I forlader rummet.
 • Hold afstand – mindst 1,5 meter inden døre.
 • Undgå at råbe og synge. Tal dæmpet. Tag evt. mundbind på, når I går rundt, taler sammen og holder møde.
 • Indfør rutiner med hyppig rengøring af dørhåndtag, betjeningsknapper mm. Vis det gerne med skilte

Optimér ventilationen, hvis I har et ventilationsanlæg

 • Øg luftskiftet – jo mere frisk luft, der tilføres, jo mindre er smitterisikoen.
 • Tænd for ventilationen ved nominel hastighed mindst 2 timer før bygningens åbningstid, og indstil det til lavere hastighed 2 timer efter bygningens brugstid.
 • Undlad at regulere systemet efter målt behov som indhold af CO2 i luften. Alternativt kan man sætte grænsen ned til 400 ppm CO2, så anlægget kører ved nominel hastighed hele tiden.
 • Sluk ikke for ventilation om aftenen og i weekenden, men hold anlæggene kørende med lavere hastighed.
 • Åbn vinduer regelmæssigt selvom den mekaniske ventilation kører.
 • Hvis det er muligt, så undgå at recirkulere luft. Tilfør i stedet 100 pct. frisk luft. Alternativt skal anlægget udstyres med HEPA-filter.
 • I kan evt. bruge UVGI-lys i kombination med loftsventilatorer til desinfektion af rumluften. Placeringen skal overvejes nøje, da det kan være skadeligt at blive eksponeret for UV-lys. (Anvend eventuelt kun systemet i nattetimerne).

Tjek og vedligehold jeres ventilationsanlæg

 • Undersøg udstyr til varmegenvinding for at sikre, at der ikke er nogen lækager.
 • Justér blæserens indstillinger, så de fungerer kontinuerligt.
 • Ændr ikke sætværdierne for opvarmning, køling og mulige befugtninger.
 • Rengør kanaler og skift filtre efter den sædvanlige tidsplan.
 • Brug åndedrætsværn ved udskiftning af filtre og andet vedligeholdelsesarbejde.
 • Lav et særligt tjek for bl.a. listeria bakterier efter en længere periode, hvor anlægget har været lukket.
 • Hold øje med, at der ventileres tilstrækkeligt, evt. ved hjælp af sensorer (Hvis man kan holde koncentration af CO2 på 800-1000 ppm, er det normalt tilstrækkeligt).
 • Befugtningsanlæg kan bruges om vinteren – 40-60% relativ luftfugtighed er optimal.

Særlige forholdsregler på toiletter

Mennesker udskiller virus via afføringen, og der kan dannes aerosoler med indhold af virus i forbindelse med toiletskyl – som altså kan forurene luften på toilettet. (Det er aerosolerne, der lugter!). Derfor anbefales følgende:

 • Hold ventilationen kørende på toiletter i døgndrift.
 • Undgå åbne vinduer, hvis der er mekanisk udsugning på toilettet.
 • Bed brugerne om at lukke låget, inden de skyller ud.

Gode råd, hvis I ikke har ventilationsanlæg

 • Lav gennemtræk en gang i timen. 90 pct. af luften kan skiftes på cirka 5 minutter.
 • Sæt evt. en vinduesventilator op – kombineret med et andet vindue på klem.
 • Stil evt. luftrensere op med HEPA-filtre.
 • Bordventilatorer er ikke nogen god idé, da det bare flytter smitten rundt i lokalet. Er de nødvendige, så placér dem, så de blæser væk fra andre mennesker.

Indret jer bedre i perioder med pandemi

 • Placér borde, så alle vender samme vej.
 • Undgå at bruge ’samtale møbler’

Foto: P V Nielsen

 • Brug skærme for at begrænse rækkevidden af dråbeinfektion ved hoste.
 • Fjern nogle stole i arbejdsområder, mødelokaler, cafeterier mm.
 • Marker social afstand og gangretning på gulvet.
 • Brug en-gangs materiale for de ting der normalt anvendes i fællesskab.

Kilder:

Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update, 10 November 2020. EDCA.

REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020 

DTU BYG Analyse 1, 2020: Forebyggelse af luftbåren smitte 


Senest revideret den 26. januar 2021