Tør luft - hvad gør vi?

Hvis I har problemer med tør luft, dvs. en relativ luftfugtighed under 30% bør I forsøge at øge luftfugtigheden. Det gøres i de fleste tilfælde bedst ved at sænke temperaturen til 20-22 grader C. Jo lavere jo bedre. Men der er også andre muligheder for at undgå problemerne ved tør luft.

Temperatur

Hvis I holder en temperatur på 20 - 22 grader C, kan I i de fleste tilfælde holde en relativ lav fugtighed over 25-30%, som er det niveau det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anbefaler som minimum. Det er den nemmeste, hurtigste og billigste metode. Hvis det giver klager over kolde fødder, så prøv at løse trækgenerne i stedet for at skrue op for varmen.

Befugtning

En automatisk luftbefugter kan synes som en oplagt løsning på problemet med lav relativ luftfugtighed. Man bør dog være opmærksom på, om prisen i forbindelse med vedligeholdelse og regulering står mål med gevinsten. Den billigste løsning er at sænke temperaturen. Bygningsreglementet 2018 giver kun begrænsede muligheder for befugtning af indblæsningsluften i et ventilationsanlæg. En lokal løsning kan være en lille bærbar befugter, der kan tilsluttes en USB indgang.

Sunde øjne

Tør luft påvirker øjets sundhed. Og en luftfugtighed over 30% vil gøre øjet mere modstandsdygtigt mod støv og forurening. Men det er muligt at mindske risikoen for øjenirritation ad andre veje end gennem en forøgelse af luftfugtigheden. I vores tidligere tema om øjenirritation kan I læse mere om de forhold, der kan være med til at sikre sunde øjne.

Tema om øjenirritation

Forebyg statisk elektricitet

En anden konsekvens af tør luft er statisk elektricitet. Men også i forhold til statisk elektricitet er der en lang række faktorer ud over den lave relative fugtighed, der har indflydelse på graden af den statiske elektricitet. Disse faktorer og gode råd til at tage hånd om den statiske elektricitet finder du i vores tema om statisk elektricitet.

Tema om statisk elektricitet

Bagsiden af medaljen

Det er dog også sådan, at når den relative luftfugtighed øges, så er der en række forhold i indeklimaet, der forværres:

  • Højere fugtighed - kan øge afgasningen fra byggematerialer
  • Højere fugtighed - giver bedre betingelser for vækst af mikroorganismer, f.eks. skimmelsvamp

Ovennævnte forhold vil dog ikke forværres i en størrelsesorden, der giver anledning til bekymring, så længe at den relative luftfugtighed holdes under 45% i de kolde vintermåneder.

Kilde: Dr.med. et lic.scient. Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdmiljø


Senest revideret den 23. april 2020