Mennesker giver dårlig luft

Mange mennesker i et lokale kan give dårlig luft, hvis rummet er for lille eller ventilationen utilstrækkelig.

Luftens sammensætning ændres i takt med at børn og voksne i f.eks. storrumskontor, undervisningslokalet eller i børnehavens fællesrum indånder og bruger ilten og udånder kuldioxid (CO2). Høje koncentrationer af CO2 peger på at belastningen af luften er stor. Koncentrationen af CO2 bør derfor ikke overstige 0,1 procent af luftmængden.

CO2 kan bruges som indikator på, om belastningen fra menneskene er for stor i forhold til luftmængden i ventilationen. Ventilation og indretning skal passe til den fysiske aktivitet, der foregår i rummet. Leg og tumlen stiller f.eks. store krav til lokalets størrelse og udluftningen.

For at undgå dårlig luft er det vigtigt, at der er et passende forhold mellem størrelsen på rummet og antallet af personer, som opholder sig i det. Hvis der er problemer med luften, kan man prøve at fordele folk over flere rum eller forbedre udluftningen i lokalerne.

Mennesker afgiver også andre stoffer gennem sved og ånde, der påvirker lugten i lokalet og forringer luftkvaliteten. Desuden kan kraftig parfume forringe luften og gøre den tung.

Ventilation

Naturlig udluftning ved at åbne vinduer og ventiler kan afhjælpe mange gener fra dårlig luft. Luft ud i pauser eller frikvarterer, så luften er ren til folk igen skal opholde sig i rummet. På den måde undgås også ubehageligt træk. Udeordninger i f.eks. børnehaven er en god måde at reducere belastningen af luften indenfor.

I lokaler med mange mennesker er det ofte nødvendigt at supplere med mekanisk ventilation for at udskifte luften tilstrækkeligt. Ventilationssystemet skal hele tiden holdes vedlige og rengøres for at fungere optimalt. Det er vigtigt, at udluftningsriste ikke dækkes til, så en effektiv ventilation forhindres. Daglige brugere af lokalet bør kende ventilationsanlægget og kunne betjene det.


Senest revideret den 19. april 2020