Bedre luftrensere kan blive en gevinst for miljø og økonomi

Luftrensere sænker behovet for tilført luft, men den mekaniske løsning, der ikke generer ozon, er stadig energikrævende.

Indeklimaet er i høj grad et spørgsmål om luftens kvalitet. Mennesker, biler, møbler og byggematerialer påvirker luften med bakterier, støv og kemiske partikler, der kan gøre folk syge.

Udluftning og ventilation er de mest udbredte metoder til at sikre frisk luft til alle på et kontor, i en skoleklasse eller andre steder, hvor der opholder sig mange mennesker.

Men det er meget energikrævende. Uanset om man lufter ud eller ventilerer mekanisk, skal den nye luft i hvert fald i vinterhalvåret, varmes op igen. Det koster i energiregnskabet.

Luftrensere sænker behovet for tilført luft

Klimadebatten og nye krav til byggeriet i fremtiden har derfor sat fokus på, hvordan man kan spare på energiforbruget til ventilation og luftrensning.

Siamak Rahimi Ardkapan fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) lavede i 2014 en Ph.d afhandling om muligheden for at spare på energien ved at kombinere ventilation og luftrensning. Potentielt kan man sænke behovet for tilført luft i opholdsrum til en tredjedel.

SBi tror mest på mekanisk løsning

De foreløbige resultater af forskningsprojektet peger primært på et potentiale i mekanisk luftrensning. Her skubbes luften igennem filtre og renser for pollen, svampesporer, bakterier, støv og andre partikler.

Problemet er, at mekanisk rensning også er energikrævende. Det skyldes tryktabet, når luften skal presses gennem filtrene. Men der arbejdes på at udvikle filtre, der giver mindre tryktab. 

Andre teknologier inden for luftrensning har problemer med, at der genereres ozon, som skader helbredet. Derfor tror forskerne på SBi ikke meget på den model.

- Man kan godt filtrere ozonen væk, men er det funktionssikkert? Hvis der kommer et læk i filteret, så sker skaden alligevel. Derfor vil jeg ikke stole på den teknologi på nuværende tidspunkt. Men jeg håber, at teknologien forbedres i fremtiden, siger professor ved SBi Alireza Afshari.

Sikker fotokemisk metode?

En helt ny teknologi er imidlertid udviklet af professor ved Københavns Universitets videnskabelige fakultet, Matthew Johnson. Det er en fotokemisk metode, som han kalder Green Air Purifier. Teknologien er ikke testet af SBi, men der er for nylig sat en Green Air Purifier op i den danske ambassade i Beijiing. Her sikrer den medarbejderne mod den meget forurenede luft i Beijiing. 

- Jeg er enig med Alirezas syn på sikkerheden omkring ozon og de tvivlsomme produkter på markedet. Vi tager højde for problemet og gendanner ilt fra ozonen ved hjælp af en katalysator, siger Matthew Johnson.

- Men det er klart, at der skal etableres en sikkerhed omkring funktionen, tilføjer Matthew Johnson.


Senest revideret den 23. april 2020