Undgå fugt og skimmel der følger af klimaforandringer

Stigende luftfugtighed og flere skybrud og oversvømmelser kan give problemer med fugtigt indeklima og skimmelsvampe.

Derfor er der god grund til at minimere risikoen for oversvømmelser og i øvrigt forebygge fugtproblemer med øget ventilation og hyppige gennemtræk.

Udsigt til flere oversvømmelser

Kraftige regnskyl og stormflod er ofte skyld i oversvømmelser i bygninger. Og der bliver ikke færre af dem.
Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, vil vi komme til at opleve ekstreme regnskyl dobbelt så hyppigt ved slutningen af dette århundrede som nu.

Det øger kravene til tagrender, nedløb og afløb, der skal kunne klare mere vand. Lokal afledning af regnvand til faskiner kan minimere risikoen for oversvømmelser, men i øvrigt kan man også bygge og bygge om på en måde, så oversvømmelser skader mindst muligt.

Gode råd til at holde vandet væk

  • Her er et par generelle råd til at holde vandet ude og væk fra bygninger:
  • Hold taget tæt og rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde
  • Reparér fuger og revner i facader og fundamenter
  • Sørg for, at dræn og kloakker er i orden og rens afløb i lyskasser
  • Sæt højtvands-lukke på afløb
  • Reguler terrænet, så vand ikke løber ind til bygningen
  • Forhøj evt. kanten på kælderskakter
  • Hæv grundplanet i nybygninger

Læs også: Forebyg med god vedligeholdelse og brug

Få flere gode råd om forebyggelse af vandskader i pjecen "Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendomme". Den er lavet af Statens Byggeforskningsinstitut.

Tænk over anvendelse af udsatte rum

Det kan være en god idé at overveje, hvordan man bruger de rum, der har en øget risiko for at blive oversvømmet. Undgå for eksempel organisk materiale og elektriske installationer, som servere og ventilationsanlæg.

Højere luftfugtighed øger krav til ventilation

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har i september 2013 udgivet en revideret anvisning 224 om forebyggelse af fugt og vandskader i forbindelse med renovering og nybyggeri.

En af forfatterne, seniorforsker Eva Møller, peger på, at tætte huse og øget luftfugtighed ude samlet set øger behovet for ventilation og udluftning.
- Et tæt hus holder på den fugt, vi udånder og producerer ved vores aktiviteter og tilstedeværelse. Luften er derfor altid mere fugtig inde end ude, siger hun.

Når udeluften gradvist bliver mere fugtig end i dag, bliver forskellen mindre, og derfor skal luften skiftes oftere. Er luften inde for fugtig, kan fugten trænge ind i konstruktionen eller sætte sig der, hvor der er en kuldebro.
- Man skal passe på, at der ikke er kolde hjørner, hvor fugten kan skabe gode vilkår for skimmelvækst. Har man kolde hjørner bør der efterisoleres, forklarer Eva Møller.

Allerede i dag er fugt årsag til langt over halvdelen af alle byggeskader, bl.a. på grund af byggefugt, dårlige detaljer og forkert udført energieffektivisering og efterisolering. Reglerne i bygningsreglementet er ellers helt klare:
”Bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold”, står der.

Andre vejledninger

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske afdeling har udarbejdet retningslinier i forbindelse med fugt og skimmel i både huse og kontorer. Læs mere i rapporten fra WHO her (2009).

Find også gode råd i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs vejledning "Fugt og skimmelsvampe".


Senest revideret den 8. juli 2020