Måling af radon

Radon kan hverken ses, lugtes eller smages, men det er heldigvis muligt at måle mængden af radon i luften ved hjælp af den såkaldte sporfilmsmetode.

Visse materialer kan beskadiges af de stråler radon udsender, og selvom skaderne er mikroskopiske kan disse spores og tælles i et mikroskop, efter de har været igennem en ætsningsproces.

Koncentrationen af radon vil variere alt efter vejret, og hvornår på året du måler. Derfor bør målingerne, der er relativt nemme og billige at foretage, foregå over en længere periode (2+ måneder). 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om måling af radon.


Senest revideret den 21. februar 2020