Otte gode råd til jer med gamle lamper med lysstofrør

Få afsikret den tikkende PCB-bombe – før det går galt. Der kan nemlig være alvorlig forureningsrisiko forbundet med gamle kondensatorer fra 1986 og før.

Tekst: Journalist Lone Bolther Rubin

Kondensatorer fra 1986 og før, der sidder i lamper til lysstofrør, er ved at være slidt op. Og det kan hurtigt blive et alvorligt problem for indeklimaet.

Miljørådgiver Brian Andersen fra Dansk Center for Miljøscreening, der udfører miljø- og indeklimaundersøgelser og bl.a foretager miljøsaneringer, ser et stadigt stigende antal læk af PCB fra de gamle kondensatorer.

- De findes stadig overalt i bygninger fra den tid. Det er en tikkende bombe under miljøet og folks sundhed, siger han og tilføjer at selv tætte kondensatorer kan afgasse med betydelige mængder PCB til indeluften.

Brian Andersen anbefaler bygningsejere at få undersøgt, om de har kondensatorer med et højt indhold af PCB i deres lamper. Og hvis de har, så få dem skiftet, før det går galt.

Det samme gør sektionsleder i Teknologisk Instituts Center for bygninger og miljø, Rune Østergaard Haven.

- Vi har undersøgt mange bygninger og fundet en del skoler og kontorbygninger med indeklimaproblemer på baggrund af læk af PCB fra kondensatorer, så det er et ret udbredt problem, der udgør en relativ stor sundhedsrisiko. Vi har eksempler på, at der er dryppet ren PCB-olie ned på skoleinventar. Det vil sige, der er reel risiko for, at elever og ansatte kan komme i direkte kontakt det, hvis ikke man får kondensatorerne skiftet, siger han.

Læs også:

De to eksperter har følgende gode råd til jer, der har lamper med mere end 30 år på bagen:

Før det går galt:

  1. Lav en stikprøvekontrol af armaturer og kondensatorer i bygningen. Sammenlign med listen fra Miljøstyrelsen. Udvid undersøgelsen, hvis der viser sig at være farlige kondensatorer i armaturerne.
  2. Armaturer med for meget PCB i kondensatorerne skal skiftes af kvalificerede håndværkere så hurtigt som muligt. Det er en fordel at lade kondensatoren sidde i armaturet og skifte det hele, så man undgår risikoen for, at kondensatoren lækker ved udskiftningen.
  3. Vær opmærksom på, at PCB i mindre koncentrationer er tilladt også i nyere kondensatorer, og at et læk i dem ikke vil ikke udløse en katastrofe, men dog stadig kunne være problematisk. Derfor bør kondensatorer generelt ikke blive for gamle.
  4. Undlad at skifte lysstofrør og tændere, hvis du har mistanke om, at lampen indeholder kondensatorer fra før 1986. Undersøg i stedet lamperne jf. punkt 1 og 2.
  5. Vær opmærksom på, at andre bygningsdele kan være forurenet af PCB. Hvis kondensatorerne er skiftet, og der alligevel måles forhøjet indhold af PCB i indeluften, er det nødvendigt at undersøge andre kilder til forureningen. Læs også 'Sådan finder og fjerner man PCB'.
  6. Armaturer og kondensatorer skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen eller efter gældende regler. Få evt. hjælp fra organisationens miljøafdeling. Læs også 'Bortskaffelse af brugte lysstofrør mv'.

    Ved læk af PCB:
  7. Er kondensatoren lækket, må det ikke bare tørres op med en klud. Undgå berøring og kontakt øjeblikkeligt et firma med forstand på PCB.
  8. Sørg for udluftning og lav en forsejling af det område, hvor lækket er sket med adgang forbudt.

OBS – læs om regler og metoder i Miljøstyrelsens vejledning fra 2015: Vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. 


Senest revideret den 26. april 2021