Åbenhed letter lidt på usikkerheden

Det er en rigtig god idé at være åben og ærlig, når der findes PCB på arbejdspladsen. Selvom ingen rigtig ved, hvad konsekvenserne vil blive, gælder det om at fortælle alt, hvad man trods alt ved.

Det er erfaringen på Fourfeldtskolen i Esbjerg Kommune. I 2011 blev der fundet for høje PCB-værdier i indeluften.

Samarbejder med embedslægen

- Vi har hele tiden informeret de primære aktører, og vi har sendt pressemeddelelser ud. Alt hvad vi har gjort, har vi afstemt med embedslægen. Det kan jeg varmt anbefale. Det er mit indtryk, at det har været beroligende for medarbejderne, siger Jan Hansen, der er leder af Vedligehold i Esbjerg Kommune.
Det bekræfter ledende embedslæge i Region Syddanmark, Henrik L. Hansen.
- Vi kan desværre ikke give nogen præcise svar på risikoen ved PCB. Men de steder, hvor man tager problemet seriøst, handler forsvarligt og informerer åbent om det, oplever vi ikke nogen voldsomme reaktioner, siger embedslægen.

Informationerne skal komme hurtigt

Billedet er lidt mere nuanceret, når man spørger dem, der dagligt arbejder med PCB-risikoen.
- Som personalegruppe har vi taget det roligt. Det er rigtigt, siger tillidsmand på skolen, Søren Tackmann, men han ville godt have haft endnu hurtigere kommunikation.
- Ind imellem har vi ventet for længe på at få måleresultaterne, fordi kommunen først skulle have en udtalelse fra embedslægen og en pressemeddelelse klar, siger han.

Informere om det, man ikke ved

Det vanskelige med PCB er, at ingen rigtig ved noget. Det skal dog ikke holde ledelsen fra at informere.
Søren Tackmann og den daværende skoleleder besluttede at invitere en overlæge fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus ud på skolen til et personalemøde.
- Vi fik forklaret, hvad det var, men vi blev ikke mere afklaret. Men det var der jo ingen, der var, siger Søren Tackmann.
Da der blev fundet PCB på skolen, blev der indført ekstra rengøring, og ventilationsanlægget blev renoveret og renset. ”En positiv bivirkning” kalder Søren Tackmann det. Ifølge kommunen har det sænket indholdet af PCB i indeluften med 30-40 pct.
I sommer blev der gennemført et pilotprojekt i to lokaler for at finde frem til den mest effektive renoveringsmetode. Resultatet er lovende, men der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med resten af skolen.

Nu skal der handles

Information gør det ikke alene. Der skal også handles. Indtil december 2013 anbefalede Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, at der højst måtte gå to år, fra man fandt PCB, til der blev sat en varig løsning i gang.

Tidskravet er blødt op nu, men Søren Tackmann og resten af personalet på Fourfeldtskolen ønsker alligevel handling nu.
- Man mærker, at der er et oprigtigt ønske om at gøre noget, men det tager for lang tid, og det virker famlende, siger Søren Tackmann, og han bakkes op af skoleleder Steffen Lawaetz.
- Vi lever med en reel bekymring, og kan vi nogen sinde stole på, at problemet kan løses for dem, der har arbejdet her i mange år? Det bliver i hvert fald en udfordring at sandsynliggøre det, siger han.

Casen er skrevet i 2014.


Senest revideret den 21. februar 2020