Skal asbesten fjernes eller indkapsles?

Det er ofte dyrt og omstændigt at fjerne asbestholdige materialer i en bygning. Og det er i mange tilfælde tilstrækkeligt at indkapsle asbesten frem for at fjerne den.

Hvis man vælger at indkapsle asbesten har bygningens ejer pligt til at registrere asbestforekomsten, sørge for at asbestpladen forbliver hel og ubeskadiget samt oplyse om, hvor asbesten er placeret til evt. håndværkere, der skal foretage reparationer i området.

Offentlige bygninger, der er opført efter 1985 er uden asbest - men i ældre bygninger findes stadig asbestholdige materialer.

For eksempel kan gamle væg- og loftplader indeholde asbest, ligesom ældre ventilationskanaler kan have asbest. Så længe materialerne, der indeholder asbest er ubeskadigede, udgør de ingen risiko.

Det er først, hvis materialerne bliver beskadigede, at der er en risiko. Hvis der er hul i f.eks. et loft med asbest, kan asbestfibrene drysse ud og påvirke dem, der arbejder i lokalet. I sådanne tilfælde skal de asbestholdige materialer enten forsegles eller udskiftes. Arbejdstilsynet anbefaler ikke generelt den ene løsning frem for den anden. Asbest i udsatte lokaler med risiko for beskadigelse af materialerne bør dog fjernes helt.

Krav om registrering og information

Hvis bygherren vælger at lade asbesten indkapsle, skal man også være opmærksom på, at man i så fald har pligt til at overvåge, at asbesten forbliver hel og ubeskadiget samt oplyse håndværkere, der skal arbejde med materialet om, at det indeholder asbest, og at der derfor skal tages særlige forholdsregler.

Det kan være en vanskelig opgave for arbejdsgiveren at sikre, at de håndteres korrekt. Det skyldes, at man ofte har meget forskellige håndværkere til at løse små og store opgaver i relation til lofter og beklædning.

Dertil kommer, at det kan være meget vanskeligt at se på et loft, at det indeholder asbest. Derfor reagerer håndværkerne ikke selv.


Senest revideret den 21. februar 2020