Få styr på asbesten

Der er stadig arbejdspladser med asbest på lofter og vægge, selvom problemet efterhånden er lille.

Asbest er et byggemateriale, der kan tåle meget høje varmegrader (900 grader celsius), og som ikke kan brænde. Derfor er det i mange år blevet brugt til isolering og brandsikring.

Asbest er lavet af naturlige mineraler, der er så små og tynde, at de kan trænge ind i kroppen og ophobe sig lungerne. Ubeskadigede asbestplader er uskadelige, men går der hul, kan støv frigives til indeklimaet. Asbeststøv i lungerne kan forårsage forskellige lungesygdomme. Det er særligt ansatte i byggebranchen, der har risiko for at komme i kontakt med asbest.

Hvor findes asbest?

Asbest blev anvendt i mange forskellige produkter fra rørisolering og fugemasser til væg- og loftsbeklædning, indtil det blev forbudt i midten af 1980'erne.
Der er efterhånden styr på asbesten langt de fleste steder, men man vil stadig kunne finde asbest i bygninger fra før 1985.

Arbejdstilsynet har lavet en asbestguide, hvor du kan finde ud af, hvor der er risiko for at finde asbest i præcis den type bygninger, som du arbejder i.

Hvis I har asbest i bygningen

Arbejdstilsynet kræver ikke, at asbesten fjernes, men at den er indkapslet på forsvarlig vis. Arbejdstilsynet anbefaler dog i At-vejledning C.2.2, at man i forbindelse med reparation af indkapslet asbest overvejer at fjerne den helt.

Læs også: Skal asbesten fjernes eller indkapsles?

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man læse om, hvordan man bør håndtere asbest ved nedrivning, indkapsling og renovering. Få overblik her hvordan man håndterer asbest.
Kilde: Tema om asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside

Anvisninger fra SBi:

I 2010 udgav SBi to anvisninger. Nr. 229 er et katalog over 71 kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger.

Nr. 228 "Asbest i bygninger" er en anvisning, der beskriver praktisk håndtering af asbest. De to anvisninger erstatter SBi-anvisning 153 fra 1986.
Læs mere om anvisningerne

 


Senest revideret den 20. april 2020