Sund praksis og gode råd

God ventilation på Lisbjerg Skole mindsker luftens indhold af partikler og CO2. Læs om deres og andres erfaringer med sund praksis.

Her kan I læse meget mere om, hvordan I undgår sygdomsfremkaldende problemer med indeklimaet. Mange arbejdspladser har allerede gode erfaringer. Læs om nogle af dem her:

Ventilation uden træk
Undgå for høje koncentrationer af CO2 med mekanisk ventilation. Lisbjerg Skole har lavtryksventilation uden træk.

Vedligeholdelse i system
Kolding Kommune holder skarpt øje med bygningerne – det har resulteret i færre tilfælde af skimmelvækst.

Rygepolitik, der fjerner den sidste røg
Undgå problemer med tobaksrøg, der siver ind ad vinduer gennem en effektiv rygepolitik. Det gør for eksempel Rigshospitalet.

Råd om at undgå gener ved afgasning
Otte gode råd, der minimerer gener ved afgasning fra nyt inventar.

Leveregler og reoler dæmper lyden
PFA arbejder bevidst med at dæmpe generende støj i deres storrumskontorer.

Råd om rengøring
God rengøring er forudsætningen for et miljø uden støvgener.

Dagslyset trækker
Næsten alle sidder ved et vindue i en kommunal administrationsbygning i Viby ved Århus.

Øjenirritation og allergi
Læs mere om øjenirritation og allergi, der kan skyldes problemer i indeklimaet.


Senest revideret den 17. april 2020