Læs mere om øjenirritation

Links til mere viden om øjenirritation og mulige årsager.

Øjenirritation på NFA
Få her et overblik over 9 artikler, der er skrevet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om øjenirritation.

Computerskærmen driller øjnene
Artikel af B.Sc. i molekylær biologi, Sophie Nyborg.  Artiklen er publiceret på hjemmesiden Sundhedsguiden 25. februar 2005. Artiklen introducerer Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø forskning på området.

Andre link om øjenirritation?

Har du kendskab til litteratur eller links om øjenirritation som burde stå her? Så send en e-mail til pkl@bfa.dk


Senest revideret den 22. april 2020