Luftkvalitet er afgørende

Luftens kvalitet er afgørende, når man taler allergiske symptomer. Røg, parfume og støv er blot eksempler på fremmedstoffer i luften, som kan genere allergikere. En god luftkvalitet kan sikres ved at minimere tilførslen af fremmedstoffer eller ved at fjerne dem med luftskifte og god rengøring.

Minimér tilførsel

Det kan både være arbejdspladsens inventar og menneskene til stede, der kan tilføre de fremmestoffer, som kan være allergifrembringende. Visse allergikere kan få en reaktion, hvis kollegaen har kat derhjemme, og der sidder fremmedstoffer på hans bluse. Ligeledes kan allergikere reagere på parfumer. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der tages hensyn til den enkelte. Kollegaen, som har kat, kan skifte til en ren bluse på arbejdspladsen eller undgå kontakt med katten, inden han tager hjemmefra. Og parfumemængden kan let reduceres.

Skal I til at bygge nyt, renovere eller købe nyt inventar til arbejdspladsen, kan det være en god ide at gå efter byggematerialer og inventar, som er mærket med indeklimamærket. Det sikrer en lav tilførsel af fremmedstoffer til luften, når materialerne ’afgasser’. Læs mere om indeklimamærket

Særligt på kontorarbejdspladser kan printere og andre kontormaskiner forringe luftens kvalitet. Det er derfor vigtigt, at disse maskiner enten placeres i et rum indrettet herti - og med tilstrækkelig udsugning - eller at der sikres en optimal punktudsugning i forbindelse med de enkelte kontormaskiner. Læs mere om arbejdsmiljørigtige kontormaskiner.

Fjern fremmedstoffer

God rengøring er én af de vigtigste betingelser for en god luftkvalitet og dermed for et godt indeklima. Der er især tre forhold, som kan være med til at sikre en god rengøringsstandard på arbejdspladsen: Der skal være tid nok til rengøringen. Bygninger og inventar skal være indrettet fornuftigt og godt vedligeholdt. Rengøringsopgaven skal være et fælles ansvar for alle på arbejdspladsen. Du kan læse mere om rengøring på arbejdspladsen i Rengøring og indeklima, samt i branchevejledningen ’God rengøring – godt indeklima’.

Luftskifte - uden pollen

Men ud over rengøringen er luftskiftet i bygningen også med til at sikre en optimal luftkvalitet. Et sådan luftskifte kan enten sikres igennem naturlig eller mekanisk ventilation. Naturlig ventilation er ventilation, hvor luften tilføres og fjernes gennem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og sprækker. Derved kan temperaturforskelle og vindkræfter skabe et luftskifte i bygningen, uden brug af ventilatorer. 

For allergikere, der ikke kan tåle pollen, kan naturlig ventilation være en udfordring, fordi pollen let kan komme indenfor. Især midt på dagen, hvor der er flest pollen i luften.

Mange arbejdspladser har mekanisk ventilation, enten til at supplere den naturlige ventilation (hybridventilation), eller også til at stå for hele det fornødne luftskifte (ren mekanisk ventilation). Fordelen ved mekanisk ventilation er, at der kan monteres et pollenfilter.

Der er mange andre fordele og ulemper ved mekanisk og naturlig ventilation. Læs mere om mekanisk ventilation her, og læs mere om naturlig ventilation.

Hvis I selv kan lufte ud

På arbejdspladser, hvor medarbejderne selv åbner og lukker vinduerne, kan det være en god ide at lave en udluftningspolitik, som sikrer, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud til at opretholde en god luftkvalitet.

Er der medarbejdere med allergi over for pollen, er det bedst at lufte ud tidligt om morgenen og sent på eftermiddagen/aften. Og så vidt muligt undgå at lufte ud midt på dagen.


Senest revideret den 22. april 2020