Luftfugtighed - vær opmærksom

Fugt påvirker luftens kvalitet i høj grad og forstærker effekten af flere af de øvrige fremmedstoffer i luften. Et fugtigt indeklima øger risikoen for skimmelsvampe, men husstøvmider kan også være et problem.

Luft indeholder fugt i form af vanddamp. Hvor meget fugt, der er i luften, hænger blandt andet sammen med, hvor meget fugt der bliver dannet fra de mennesker, der opholder sig indendørs, og hvor meget fugt der dannes fra aktiviteter på arbejdspladsen. For lav luftfugtighed forekommer sjældent, men kan virke generende for slimhinder og luftveje. En høj luftfugtighed kan også skyldes fejl i konstruktionen eller dårlig vedligeholdelse og føre til mere alvorlige allergiske gener.

Høj luftfugtighed giver gode vækstbetingelser for skimmelsvampe, som afgiver stoffer, der bl.a. kan genere slimhinderne. Men også husstøvmider trives godt i et fugtigt miljø og er en af de centrale kilder til udvikling af allergi.

Tegn på høj luftfugtighed

Du kan måle den relative luftfugtighed med et hygrometer. Men da man sjældent har et hygrometer ved hånden, findes der også en række ting, du kan være opmærksom på:

  • Store rammer af dug på indersiden af termoruder eller dobbeltruder, når det er koldt udenfor
  • Fugtskjolder på lofter og/eller vægge
  • Tapet der bulner og løsner sig fra væggen
  • Skuffer og døre binder
  • Skimmelsvamp og fysiske gener heraf (se følgende afsnit)

Sådan får du fugtigheden ned

Luftfugtigheden sænkes ved at lufte ud med gennemtræk 2-3 gange om dagen - så der kommer frisk luft ind i boligen. Det hjælper også at varme op til ca. 20 grader C i alle rum og mindske aktiviteter, der afgiver fugt. Luft også ud i regnvejr. Når luften kommer ind, bliver den varmet op, så den fugt luften indeholder ikke sætter sig på møbler og andet inventar.

Skimmelsvamp

En af de største gener ved høj luftfugtighed er som nævnt forekomsten af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en del af naturen, og vi mennesker bliver udsat for dem både inde og ude. De kan vokse overalt i bygninger, når der er tilgængelige organiske materialer, og hvis fugtigheden er høj.  Jo mere organisk materiale, støv og snavs, der er i en fugtig bygning, jo bedre trives skimmelsvampene.

Personer med astma eller følsomme luftveje vil reagere hurtigere, når de opholder sig i en bygning, hvor der er vækst af skimmelsvampe. Men også andre personer kan få symptomer i form af irritation i øjne og øvre luftveje samt hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Jo højere niveauet af skimmelsvampe er, jo flere personer vil have symptomer.


Senest revideret den 22. april 2020