Hvad er allergi?

Nogle allergikere er i stand til at kontrollere deres allergi, mens andre er nødt til at tage særlige forbehold i deres hverdag. Men hvad er allergi egentlig, og hvad har det at gøre med indeklima på arbejdspladsen?

Næsten alle kender én eller flere, som er plaget af allergi. Nogle kan ikke tåle pelsdyr, andre reagerer på pollen eller fødevarer. Nogle allergikere er i stand til at kontrollere deres allergi, så de ikke er generet af det til daglig, mens andre er nødt til at tage særlige forbehold i deres hverdag. Men hvad har allergi at gøre med indeklima?

Når man udvikler allergi, sker der en overreaktion i kroppens immunsystem. Stoffer, som normalt ellers er uskadelige, bliver skadelige. Vores immunsystem skal forsvare kroppen mod angreb fra virus, bakterier, parasitter og andre fremmedstoffer, men ved allergiudvikling danner kroppen antistoffer mod stoffer i omgivelserne, som normalt ikke er skadelige. Det er altså en ’fejl’ fra kroppens side.

Det er individuelt, hvor meget påvirkning der skal til, før man får symptomer på allergi. Nogle mennesker med allergi, fx overfor katte, kan reagere, hvis sidemanden i bussen har fremmedstoffer fra katte på sit tøj, mens andre ikke vil få symptomer af så lille en mængde fremmedstof.

Allergisymptomer viser sig som høfeber (snue, nysen og tilstoppet næse samt røde og kløende øjne), astma (åndenød), eksem, mavegener eller nældefeber (hævelse i huden).

Hvis du har allergi, er det vigtigt at undgå at blive udsat for de ting, du ikke kan tåle, ligesom nogle former for allergi, skal behandles med medicin.

Oplever du allergiske symptomer, skal du opsøge din læge for at blive undersøgt nærmere.

Allergi og indeklima

De fleste mennesker tilbringer 90 % af døgnets timer indendørs. Et godt indeklima, med få fremmedstoffer i luften, er derfor afgørende for personer, der er i risikozonen for allergi. Det er luftens kvalitet og fugtighed, der er de to indeklimaforhold, der har særlig betydning i forhold til allergi.

Indeklimaet på arbejdspladsen er præget af nogle andre forhold, end man oplever i hjemmet. Derhjemme har man fx oftest en langt større kontrol over indeklimaet: man kan lufte ud, når man vil, gøre rent som man ønsker det, få rygere til at ryge udendørs osv. På arbejdspladsen er man ikke i samme grad herre over disse forhold. Men det gør dem ikke mindre vigtige. Derfor skal man som allergiker gøre sine behov og krav synlige, så arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt for at imødekomme hensynet til den enkelte, samt at ledelsen er villig til at prioritere de nødvendige ressourcer.


Senest revideret den 22. april 2020