Niels Brock bruger input fra elever til APV'en

Niels Brock udbyder gymnasie- og erhvervsuddannelser i København. Skolen spørger jævnligt medarbejdere og elever om deres opfattelse af det fysiske og psykiske arbejds- og undervisningsmiljø.

Denne artikel er skrevet i 2013, og meget kan være ændret siden, men det er et meget godt eksempel på, hvordan APV'en kan blive første skridt til et bedre indeklima.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Hvert andet år bliver besvarelserne vedrørende de fysiske forhold samlæst i forbindelse med udarbejdelse af Arbejdspladsvurderingen (APV).

Sekretariatschef og formand for arbejdsmiljøudvalget Erik Andersen mener, at eleverne helt sikkert bidrager til det samlede billede.

- Den seneste samlæsning har resulteret i, at to af vores afdelinger på Julius Thomsens Plads og Kultorvet har gennemgået en særlig undersøgelse af indeklimaet, siger han.

APV holder fokus på løsninger

Svarene fra de to afdelinger var ikke overraskende. Der er peget på kendte problemer, men APV’en har betydet, at der holdes fokus på at finde en løsning.

Skolen har derfor konsulteret et rådgivende ingeniørfirma, der har foreslået forbedringer af ventilationen på Kultorvet.

Det eksisterende anlæg er renset og tætnet, og der er sket en udbygning af kapaciteten. Til november vil ingeniørfirmaet igen måle for at se, om man har nået målet.

Går over til flere, men mindre undersøgelser

Hidtil har skolen brugt nogle meget omfattende spørgeskemaer med 150 spørgsmål om alt fra social trivsel til de fysiske rammer.

- Vi går langsomt over til lidt mindre undersøgelser (MTU og ETU) suppleret med hyppige, små målrettede undersøgelser via smartphones.

- Vi tror, at undersøgelser af afgrænsede forhold vil kunne give mere opmærksomhed på de forskellige aspekter, vi undersøger – for eksempel indeklima, siger Erik Andersen.


Senest revideret den 7. juli 2021