Flere produkter mærkes

Siden det første produkt blev indeklimamærket i 1995 er det gået langsomt men sikkert fremad for mærkningsordningen. Flere og flere producenter lader deres produkter mærke. Og flere og flere rådgivere, forbrugere og indkøbere efterspørger indeklimamærkede produkter.

80-100 mærkede produktgrupper

I 2016 eksisterer der 80-100 indeklimamærkede produktgrupper, der tilsammen udgør mere end 400 enkeltprodukter. På Dansk Indeklima Mærknings hjemmeside findes en komplet liste over produkterne samt en tilhørende uddybning af de prøveresultater, der har medført mærkningen. 

Flere stiller krav til indeklimaet

Thomas Witterseh fra Dansk Indeklima Mærknings sekretariat tror, at der er flere årsager til den støt stigende interesse:

- Alle bliver stadigt mere opmærksomme på indeklimaet og dets betydning for helbredet og produktiviteten, siger han.

Bygningsstyrelsen, der har ansvar for statens byggerier, har siden 2011 krævet, at materialer til indendørs brug skulle være indeklimamærket eller på anden måde dokumentere lav afgasning.

Det og den relativt nye bygningscertificering, DGNB, har også givet øget interesse. For at få et byggeri DGNB-certificeret er der nogle minimumskrav til luftens kvalitet i det færdige byggeri. Kravene er på det seneste blevet skærpet, og en ny skærpelse er på vej.

Man behøver ikke at bruge indeklimamærkede produkter for at leve op til DGNB's krav, men kravet har affødt mange spørgsmål hos de professionelle rådgivere, som Thomas Witterseh har svaret på. 

- DGNB har helt sikkert øget fokus på at vælge produkter med lav afgasning. Det betyder ikke nødvendigvis, at man vælger et indeklimamærket produkt. Et produkt med en frivillig indeklimamærkning er jo ikke nødvendigvis bedre end et, der ikke er mærket, understreger Thomas Witterseh.

Læs mere om DGNB certificering.

Politisk interesse

Også fra politisk side er der interesse for sagen. Indeklimamærket blev i 1993 igangsat på opfordring af den daværende boligminister. Politikerne har sidenhen oprettet Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. Det vidner om en fortsat interesse for de påvirkninger vi udsættes for gennem indeklimaet og en interesse for de konsekvenser det har.

Flere og flere mennesker bliver ramt af kemikalieoverfølsomhed. Og Indeklimamærket sætter netop fokus på dette ved at måle produkternes afgasning af skadelige og generende stoffer til omgivelserne.

Fokus på det enkelte menneske

- Den stigende interesse for Indeklimamærket skal måske også forstås ud fra en stigende interesse for det enkelte menneskes sundhed og trivsel, fortæller Thomas Witterseh og fortsætter:

- Tidligere var vi meget interesserede i produkternes påvirkning af miljøet. Dvs. miljørigtig produktion og bortskaffelse. Vi efterspurgte derfor mærkerne Svanen og Blomsten. Men disse mærker sætter ikke i særlig høj grad fokus på det enkelte menneske og på produktet i brug. Det gør Indeklimamærket. Indeklimamærket handler kun om hvordan produktet påvirker os i brugsfasen. Derfor er det et godt supplement til Svanen og Blomsten.

Indeklimamærkning af et helt hus

For et par år siden blev det muligt at indeklimamærke en bolig. Der er ikke mange af dem, men det har skabt en stor interesse særligt i forbindelse med almennyttige boligbyggerier.

- Typisk har bygherren ønsket at boligerne skal kunne indeklimamærkes. De lever således op til kravene, selvom de faktisk ikke får mærket eller bruger det til noget.


Senest revideret den 22. april 2020