Case - ESCO giver bedre indeklima

Rådhuset og biblioteket er nogle af de bygninger, der har fået bedre indeklima ved hjælp af det ambitiøse ESCO-projekt i Brønderslev Kommune.

Foto: Tom Leere
Af journalist Lone Bolther Rubin

- Uden ESCO ville vi aldrig have gjort så meget ved indeklimaet i vores bygninger, siger Tom Leere, der er energikonsulent og ESCO-projektleder i Brønderslev Kommune.

Kommunen har som mindst ti andre kommuner indgået en ESCO-aftale, hvor et privat firma investerer i en energirenovering mod at få andel i de garanterede besparelser. ESCO står for Energy Service Company.

I Brønderslev skal 32 bygninger med i alt 101.000 kvm opvarmet areal renoveres.

Ambitiøs ESCO-projekt med langsigtede investeringer

I Brønderslev har man valgt en ambitiøs model med lang tilbagebetalingstid i forhold til de fleste tidligere ESCO-projekter. Halvdelen af de i alt 75 mio. kroner kommer til at gå til bygningsmæssige tiltag, for eksempel nye vinduer og facader.

ESCO-investeringen skal altid give en besparelse på energiforbruget, og grebet rigtigt an, giver det flere fordele for indeklimaet:

  • Tætte facader giver bedre temperaturregulering og mindre træk.
  • Behovsstyret ventilation sikrer tilstrækkelig frisk luft.
  • Nye lamper giver ofte bedre arbejdslys uden blænding.

Ekstra penge til bl.a. bedre indeklima

Energibesparelser kan også resultere i utilsigtede problemer i indeklimaet. Læs også artiklen ”Tænk indeklima, før I energirenoverer.”

Det er Brønderslev Kommune opmærksom på. Derfor er der afsat ekstra 5 mio. kroner til investeringer, som ikke giver energibesparelser, men som for eksempel kan forebygge problemer med indeklimaet. Et par eksempler:

  • Der skal nye vinduer i en sydfacade. ESCO-partneren betaler for almindelige energiruder. Brønderslev Kommune lægger penge oveni for at få solafskærmning i ruden og dæmpe varmepåvirkningen.
  • Der skal ny belysning i loftet, som viser sig at indeholde asbest. ESCO betaler for lyset, mens kommunen betaler for nye lofter. Når man er i gang, falder valget på akustiklofter, så der opnås bedre lyd i lokalet.
  • Rum, der energirenoveres, måles systematisk for PCB, CO2, temperatur og fugtighed. Er der problemer i forhold til arbejdsmiljøet, bliver de løst med pengene fra ekstrapuljen.

Lytter til brugerne, inden ESCO går i gang

Brønderslev Kommune lytter også til brugerne, inden ESCO-midlerne prioriteres endeligt. Først laver kommunens energikonsulent Tom Leere et oplæg, som ESCO-partneren regner igennem. Et konkret forslag bliver herefter gennemgået med brugerne.

- Det er en rigtig god idé. De ved, hvordan lokalerne bruges, og om det trækker eller er fodkoldt bestemte steder. En sportshal blev for eksempel dimensioneret til at holde 18⁰. Da brugerne så det, gjorde de opmærksom på, at hallen bruges til eksamen. Så skal vi jo kunne lave 21⁰, fortæller Tom Leere.

God til at forhandle og kende konsekvenserne

ESCO-partneren vil til enhver tid foreslå løsninger, der giver størst muligt afkast – dvs. besparelser i forhold til investeringen.

Derfor er det vigtigt, at kommunen er god til at forhandle og hele tiden holde fokus på valg af materialer, og hvordan indeklimaet bliver påvirket af ændringerne.

- Det kan betale sig at være ambitiøs, selvom vi har en tilbagebetalingstid på over 18 år. Vi får højnet vores bygningsmasses standard, vi får bedre indeklima og formentlig et lavere sygefravær, fordi folk bliver mere tilfredse med at arbejde der, siger Tom Leere.

Statens ByggeforskningsInstitut har i 2013 udgivet en rapport om erfaringerne med de ti første ESCO-projekter i Danmark.

De har opnået en garanteret energibesparelse på mellem 14 og 30 pct. pr. år for en investering på mellem 176 og 667 kr. pr. m2.


Senest revideret den 23. april 2020