Passivhuse giver bedre indeklima

Ideen bag et passivhus er at bygge et hus på en sådan måde, at der ikke er behov for traditionelle varme- og kølesystemer. Det er godt for både totaløkonomi og indeklima.

Det betyder, at omkostningerne ved byggeriet er højere end ved traditionelt byggeri, men at man i det lange løb indhenter udgifterne ved de besparelser, som man opnår ved at have et langt lavere dagligt varmeforbrug.

Helt generelt kan man sige, at passivhus er bygninger, der opnår god totaløkonomi og godt indeklima ved et meget lavt energiforbrug. Ifølge det danske ingeniørfirma Ellehauge og Kildemoes, der har repræsenteret Danmark i et EU-projekt om passivhuse, koster det 5-15% mere at bygge et passivhus end et traditionelt hus.

Læs også om de to passivhuse:

De ekstra udgifter går til at reducere varmebehovet i form af merisolering, superlavenergivinduer og mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Det betyder at bygningen har et virkelig godt isoleringsniveau, at bygningen har et godt lufttætheds niveau og at der ventileres ved et mekanisk ventilationssystem, der sikrer en passende temperatur. Samtidig er der ikke behov et traditionelt varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, fyr mv., hvorved man opnår en besparelse.

Lavere energiforbrug end lavenergiklasse 2

Det danske bygningsreglement indeholder to lavenergiklasser: lavenergiklasse 1 og lavenergiklasse 2.

  • Klasse 1: forbruget af energi må maksimalt være halvt så meget som et almindeligt enfamilieshus
  • Klasse 2: forbruget af energi må være ¾ af den mængde energi, som må bruges i et almindeligt enfamilieshus.

Passivhuset har et lavere energiforbrug end lavenergiklasse 1, da det for at leve op til certificeringen maksimalt må forbruge 15 kWh/m2 pr. år.

Passivhusene reducerer energiforbruget mest muligt via ”passive tiltag”, heraf navnet, hvilket vil sige tiltag, der ikke i sig selv indebærer mekaniske, strømkrævende dele som pumper mv. Derfor opnår man et endnu lavere energiforbrug end ved lavenergihusene.

Derudover bruger man det bedste udstyr inden for hårde hvidevarer, så energiforbruget reduceres yderligere.

Indeklimaet er en af attraktionerne ved et passivhus

En typisk fordom om lavenergihuse er, at de er for tætte og indelukkede at bo i. Men det er anderledes for passivhuse. Ellehauge og Kildemoes skriver, at der blandt beboere er udbredt enighed om, at indeklimaet netop er en af attraktionerne ved at bo i et passivhus, da ventilationsanlægget sikrer god luftkvalitet og de ekstremt velisolerede vægge og vinduer eliminerer kolde flader og træk.

I den del af året, hvor det ikke er nødvendigt at tilføre varme til huset er der ingen restriktioner med hensyn til at holde vinduer og døre åbne.

Det eneste, der måske kan opfattes som en ulempe er, at det faktisk er en energimæssig ulempe at sove i kolde soveværelser om vinteren som mange måske er vant til. Det kan godt lade sig gøre, men spørgsmålet er, om man ikke kan vænne sig til at sove med sommerdyne hele året.

Hvor kommer konceptet fra

Det uafhængige Passiv Haus Institut fra Darmstadt, Tyskland, står bag udviklingen af konceptet om passivhuse. Tyskland og Østrig er de store foregangslande, og hvor der er bygget omkring 8000 huse i hele Europa, er der bygget flest i de to lande.

Der er ikke kun tale om enfamiliehuse. Konceptet bruges også til skoler, institutioner, kontorhuse, etageboliger og bygningsrenoveringer. Generelt er der rigtig gode erfaringer og stor tilfredshed med husene, og derfor stiger antallet af passivhuse.

Certificering

Passivhus er ikke en beskyttet titel og i realiteten kan alle kalde sit hus fir et passivhus. Men i Tyskland og Østrig eksisterer der en certificeringsordning, der er udarbejdet af Passiv Haus Institut. I Europa findes der 11 institutioner/firmaer, der er godkendt til certificering. I Danmark er det www.passivhus.dk.

Når et byggeri skal certificeres som et passivhus er ansøgeren tvunget til at gennemføre de nødvendige undersøgelser og får til gengæld højere kvalitet og et synligt bevis for den gennemførte kvalitetssikring. Passiv Haus Institut udpeger firmaer og institutioner til at certificere passivhuse.

Ud af de p.t. ca. 8.000 passivhuse vurderes 10-15 procent at være certificerede. Mange byggefirmaer, arkitekter mv. vælger at certificere deres første passivhusbyggerier for at få god sikkerhed for succes. Når de har tilstrækkelig erfaring, fravælges certificeringen ofte.

I efteråret 2009 udbød Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk de første danske kurser, som kvalificerer til at blive certificeret passivhusdesigner. Uddannelsen udvikles i samarbejde med bl.a. Passivhaus Institut.

Passivhuse på EU-plan

På EU-niveau har man også sat fokus på passivhus-konceptet med projektet Promotion of European Passiv Houses (PEP). Formålet med projektet er at promovere ideen om passivhuse ved at udvikle informationsmateriale og designværktøjer, opsætte (inter)nationale workshops, konferencer og symposier og ved at opsætte en international passivhus hjemmeside.


Senest revideret den 22. april 2020