Grønne kontorer skal tilføres luft

Grønne kontorer stiller nye krav til indeklima. Tætte og velisolerede bygninger bliver let for varme og indelukkede. Der skal derfor tænkes nyt for at sikre frisk luft til medarbejdere i det ”grønne kontor”.

Danskerne har lært meget om lavenergi af lande syd for grænsen. Tykke vægge og tætte vinduer er vokset frem som grønne skud i byggeriet i Danmark.

Men solen står lavere på himlen i Danmark, så bygningerne får tilført meget mere varme end sydpå. Det – og flere andre begynderfejl – har givet problemer med indeklimaet i mange af de første lavenergi-byggerier.

Indeklima tænkes ind i 2020

Erfaringer bliver nu høstet og bliver sandsynligvis medregnet i de kommende 2020 krav for lavenergi.

Formålet er, at fremtidens grønne bygninger får et bedre indeklima samtidig med, at energiforbruget falder med 75 procent i forhold til 2008. Der bliver stillet krav til termisk indeklima, luftkvalitet, visuel kvalitet og akustik.

Lektor på Aalborg Universitet, Tine Steen Larsen, har blandt andet skrevet en rapport til Erhvervs- og Byggestyrelsen om indeklimaet nogle af de første danske og svenske passivhuse og lavenergiboliger. En del af erfaringerne kan overføres direkte til kontorer og institutioner.

Vi skal skærme af for solen

Et altoverskyggende problem er overophedning af husene om sommeren. De tætte bygninger med store glasfacader mod syd suger varmen til sig, men kan ikke komme af med den igen.

- Vi har ikke været vant til at skærme af for solen i danske boliger, siger Tine Steen Larsen, men det skal vi til, og det gælder naturligvis også i kontorer. Hun tilføjer:

- En glasfacade ser flot ud, men vi skal overveje, om vinduespartierne behøver at være så store, som de er i mange kontorbyggerier.

Anbefalinger til bedre indeklima

Tine Steen Larsen har forholdt sig til erfaringer med lys, varme, luftkvalitet, akustik og støj. Kort fortalt har hun følgende anbefalinger:

  • Øget afskærmning mod solen.
  • Mindre vinduespartier mod syd.
  • Bedre fordeling af vinduer til alle sider.
  • Mere naturlig ventilation, der skal starte automatisk og være sikret mod indbrud.
  • Mekanisk ventilation og varmegenvinding om vinteren.
  • Bedre information til husets brugere, så de bruger det rigtigt.
  • Nye krav om dagslysniveau i alle opholdsrum.
  • Isolering af støj fra ventilation mv.

Senest revideret den 22. april 2020