Case - Godt med en DGNB tjekliste

Det kommende Nykøbing Falster Akutsygehus er DGNB præcertificeret. Der er lagt stor vægt på indeklimaet. Alle aspekter af indeklima, bæredygtighed og økonomi har været vendt allerede i beslutningsprocessen.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Når Nykøbing Falster Akutsygehus står færdig i 2018, så er der nærmest tænkt på det hele. Sygehuset er et af de første i Danmark, der bliver DGNB certificeret. Byggeriet er pilotprojekt, og der er store forventninger til det.

- Jeg har det indtryk, at vi er kommet hele vejen omkring i beslutningsprocessen, og derfor forventer jeg også, vi får et optimalt byggeri. Vi har i den forbindelse prioriteret indeklimaet højt, fortæller teknisk chef Jesper Kloster Larsen.

Kommer rundt om det hele

DGNB har en række kriterier, der nærmest fungerer som en tjekliste. Der er tænkt på totaløkonomien i opførelse og drift, på tilgængeligheden, på omgivelserne, på materialernes påvirkning af miljøet under produktion og anvendelse, på genanvendelse, på energien – og selvfølgelig også på alle aspekter af indeklimaet.

Det er væsentligt mere grundigt end ved almindelige byggerier, som Jesper Kloster Larsen tidligere har medvirket til.

- Et almindeligt byggeri bliver meget praktisk orienteret. Hvor vil vi have skyllerummet og sådan noget. Ved DGNB certificeringen bliver vi spurgt om nogle ting, vi ikke er blevet spurgt om før. For eksempel om dagslys og arealerne udenom. Jeg synes, at i forhold til det, vi har ofret på det, så er det en let måde at sørge for at komme omkring det hele, siger Jesper Kloster Larsen.

Bedre end loven kræver

Det betyder blandt andet, at alle sygehusets sengestuer får udsigt til vand og skov, der kommer akustiklofter, og i de få rum, hvor der ikke er dagslys, bliver der dynamisk styring af lyset, så det har nogle af de samme kvaliteter som dagslys.

Det var Region Sjælland, der foreslog, at projektet skulle DGNB certificeres, og ingeniørerne var med på det.

Akutsygehuset er prækvalificeret med den laveste karakter, men det er stadig bedre end et byggeri, der kun overholder lovgivningens krav.

- Det vigtigste er, at vi ikke står bagefter og har overset noget, som for eksempel at en rullestol kan komme til alle steder, siger Jesper Kloster Larsen.


Senest revideret den 23. april 2020