Case - Børnehuset er et passivhus

I Odense stod børnehuset Dragen færdig i december 2009. Som del af Odense Kommunes strategi for bæredygtig udvikling er Dragen blevet bygget som passivhus og har derfor et meget lavt energiforbrug.

Men noget af det Odense Kommune og børn og ansatte i Dragen ser særligt frem til er, at erfaringer fra lignende projekter i Schweitz og Tyskland viser, at passivhuse med det forbedrede indeklimaer betyder færre snotnæser og dermed mindre sygdom og sygefravær.

Børnehuset Dragen ligger i Sanderum i Odense. Sammen med børnehuset Kernehuset har dette passivhusbyggeri sat Odense på landkortet indenfor bæredygtigt institutionsbyggeri. Kun i København er der bygget en daginstitution som passivhus. I Odense er der nu to, og det er man stolt af.

Fokus på børns og medarbejdernes sundhed

Med det forbedrede indeklima regner man med, at sygdom blandt både personale og børn bliver reduceret. Både vægge og bærende og støttende elementer i huset er bygget af massivt træ med ekstrem stor isoleringsgrad. Det betyder, at der ikke opstår kondensvand og dermed heller ikke skimmelsvamp, og så har det stor betydning for varmeregningen.

God varmeregning

Omkring 40% af bygningens vinduesareal orienteres mod syd for at udnytte solens varme optimalt. På grund af den gode isolering udgør denne varme samt elektrisk lys og varme fra børn og medarbejdere ikke uvæsentlige kilder til opvarmningen. Og så er bygningen forsynet med solceller og solfangere, samt mekanisk udluftning med varmegenvinding.

Det betyder, at Dragen regner med at betale en varmeregning, der ligger op til 80% under den en normal institution med lignende areal typisk betaler. I Dragens tilfælde vil det sige 4500kr for et areal på 900 m2.

Alle byggematerialer er svanemærkede, så med byggeriet af Dragen er der således både taget hensyn til børn og medarbejderes sundhed samt miljø og bæredygtighed.

Arkitektur og pædagogik hænger sammen

Arkitekturen understøtter børnenes motoriske udvikling og stimulerer sanserne. Indretningen er lavet så den udfordrer og stimulerer. Der er for eksempel små nicher, hvor børn kan bygge huler, læse eller simpelthen være i fred.

Udenfor er der grønne bakker på legepladsen, som skal forceres, og man kan gå på oplevelse på en sansesti. Derudover er der teatersal, atelier, motorik- og sanserum, og så er der pædagogiske køkkener både ude og inde.

Det virker!

En ting er de store ambitioner, man kan have for et nyt og innovativt byggeprojekt, noget andet kan være den dagligdag, børn og medarbejdere efterfølgende får ud af det. Men i børnehuset Dragen virker det. Daglig leder Susanne Christensen fortæller, hvordan huset fungerer:

”Vi er rigtig tilfredse med Dragen. Selvfølgelig skulle alle systemer og sådan lige indstilles, reguleres og sættes i gang. Der er altid lidt i opstartsfasen, men indeklimaet lever op til målsætningerne og noget af det, der også virker rigtig godt er støjniveauet. Selvom vi er et stort hus med mange mennesker, er det et roligt hus.”

At være et passivhus betyder noget både for medarbejderne og for forældrene.

”Jeg tror da, vi tænker mere over miljøet som medarbejdere, end vi gjorde tidligere. Vi er opmærksomme på, at vi gør noget for miljøet. Det at vi et pasivhus har en betydning. Også forældrene er opmærksomme på det. Det var for eksempel en forælder, der kom med den ide, at vi skulle skifte vores kommunikationsform ud fra papirsedler til emails, så vi kunne undgå at bruge så meget papir,” siger Susanne Christensen.

Fokuseringen på at nedbringe sygdom og sygefravær har dog ikke vist noget synligt resultat endnu.

”Vi startede op med en masse børn, der kom direkte hjemmefra, og når man sætter så mange nye børn sammen i en gruppe, er det klart, at der vil være noget sygdom, der cirkulerer. Men det vil jeg ikke tillægge indeklimaet, men derimod det, at sætte nye børn sammen altid medfører nye påvirkninger, som både børn og medarbejdere skal vænne sig til. Jeg er sikker på, at vi kommer til at mærke forskel på sygdomsniveauet på længere sigt. Det hele er bare stadig så nyt.”

Børnehuset Dragen er ramme for en 88 børn samt medarbejdere fordelt på to børnehavegrupper, tre vuggestuegrupper og en gæstedagplejegruppe.


Senest revideret den 23. april 2020