Den samlede effekt af flere indeklimaforhold er ukendt

Masser af studier viser effekten af enkeltstående ændringer i indeklimaet. Men der mangler viden om, hvad det gør ved produktiviteten, hvis der skrues på flere parametre samtidig.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Lektor Pawel Wargocki fra Danmarks Tekniske Universitet er en af de danske forskere, der er allermest optaget af at finde svar på, hvordan og hvor meget indeklimaet betyder for vores præstationsevne.

- Vi har veldokumenterede studier af enkeltstående faktorers betydning, men vi mangler nogle undersøgelser, der kan vise, hvad der sker, når man kombinerer flere faktorer, siger Pawel Wargocki.

Læs også: Fakta om indeklima og produktivitet

Man ved, at temperatur, støj, dagslys og luftkvalitet har indflydelse på vores evne til at præstere. Men hvor meget den samlede effekt er, ved man ikke. Og hvor langt kan man egentlig komme?

- Vi har selvfølgelig et maksimalt niveau for, hvor meget vi kan præstere, men der er mange ting, der kan distrahere os i at bruge den fulde kapacitet. Indeklimaet er en af dem, siger Pawel Wargocki.

Stort potentiale for højere effektivitet

Han tilføjer, at vi nok sjældent præsterer 100 pct. Derfor er der et stort potentiale i at forbedre de ydre betingelser for præstationsevnen, for eksempel indeklimaet – eller søvnkvaliteten.

- Hvis jeg var leder af en arbejdsplads, hvor det haltede med effektiviteten, så ville jeg godt have mere viden om, hvilken investering, der gav det bedste resultat. Det mangler vi stadig viden om, siger Pawel Wargocki.

Pawels kollega, Peter Strøm-Tejsen, har undersøgt sammenhængen mellem indeklima, søvn og præstation. Det viser, at man sover bedre med åbent vindue, og at man bedre kan koncentrere sig og præstere den efterfølgende dag.


Senest revideret den 21. februar 2020