God ventilation giver mindre sygefravær blandt børn

Børn i børnehaver og vuggestuer med højt luftskifte bliver mindre syge. Det viser et dansk studie fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Børn i børnehaver og daginstitutioner med et højt luftskifte og lav koncentration af CO2 er mindre syge end børn, hvor luftskiftet er lavere.

Det viser et studie af 20 daginstitutioner, som seniorforsker Barbara Kolarik fra Statens Byggeforskningsinstitut har lavet. Institutionernes luftskifte og CO2-niveau i en fem dages periode blev holdt op imod sygefraværet blandt de i alt cirka 635 vuggestue børn og 571 børnehavebørn i en periode på 11 uger.

Institutionerne havde generelt en god ventilation med en gennemsnitlig koncentration af CO2 på mellem 500 og 900 ppm(parts per million). Bygningsreglementet kræver, at CO2-koncentrationen generelt skal holde sig under 1000 ppm.

Sygefravær kan være 7-12 pct. lavere

Når forskeren sammenholder daginstitutionernes sygefravær med CO2 koncentrationen, viser det sig rent statistisk, at sygefraværet falder syv procent, når CO2 koncentration falder med blot 100 ppm.

De 20 daginstitutioner havde stort set alle mekanisk ventilation, og luftskiftet lå på mellem 0,2 og 4 gange i timen. Sammenholder man det med sygefraværet, viser det sig, at de små børn er 12 pct. mindre syge, hvis luftskiftet øges med en gang i timen.

- Der er tale om en statistisk analyse, men det er et markant resultat. Vi vil gerne forske videre i emnet og se på institutioner med naturlig ventilation og se på koncentrationen af sygdomsfremkaldende bakterier og virus i indeluften. Det kan måske give os mere viden om, hvorfor der er denne sammenhæng, siger Barbara Kolarik.

Barbara Kolarik har ikke undersøgt, om ventilationsraten også har indflydelse på pædagogernes sygefravær. Studiet er publiceret i 17. april 2015 i Indoor Air Journal


Senest revideret den 21. februar 2020