Typiske årsager

Når indeklimaet giver problemer skyldes det ofte træk, fugt, forurening, uhensigtsmæssig temperatur og støj. Mange af problemerne kan ofte afhjælpes med simple tiltag.

På de følgende sider kan du læse om typiske problemer med indeklimaet og få gode råd om, hvordan de kan løses eller forebygges. Selvom der er forskel på at arbejde på f.eks. et kontor, en døgninstitution for handicappede eller undervise på et universitet, er der alligevel mange fællestræk omkring problemerne med indeklimaet.

Fysisk arbejdsmiljø

Et godt udgangspunkt er altid at sætte sig ind i, hvordan bygningen fungerer, og hvordan man f.eks. betjener termostater og ventilation. Oplevelsen af indeklimaet er ikke altid kun bestemt af de fysiske omgivelser. Erfaring viser, at det psykiske arbejdsmiljø eller problemer i privatlivet undertiden også kan indvirke på opfattelsen af indeklimaet.

Psykisk arbejdsmiljø

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø, en dårlig privatbolig eller problemer i privatlivet kan give anledning til samme slags problemer som et dårligt indeklima. Det psykiske arbejdsmiljø kan medvirke til, at man trives dårligere og i højere grad end normalt føler sig generet af indeklimaet. Stress, konflikter og dårligt samarbejdsklima sænker tolerancen over for problemer i de fysiske omgivelser og kan nedsætte kroppens immunforsvar. Hovedpine og træthed kan altså både skyldes dårlig udluftning, en stresset arbejdsdag, vanskelige patienter og et dårligt forhold til kollegaerne.

Problemer derhjemme

Det er ikke sikkert, at generne har noget med arbejdspladsen at gøre. Problemer i privatlivet eller i boligen derhjemme kan også forårsage gener. Forsvinder symptomerne i weekender eller ferier kan det tyde på, at årsagen skal findes på arbejdspladsen. Symptomer på dårligt indeklima, skyldes altså ikke altid kun dårlige fysiske påvirkninger på arbejdsstedet. Hvis der opstår problemer med indeklimaet, er det derfor vigtigt også at være opmærksom på andre mulige årsager end lige de fysiske omgivelser. Hvis der opstår problemer med indeklimaet, er det derfor vigtigt, at det altid ses i sammenhæng med det generelle arbejdsmiljø.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø på Etsundtarbejdsliv.dk


Senest revideret den 22. april 2020