Kort om indeklima

Danskerne opholder sig meget inden døre, og en stor del af tiden tilbringer de på arbejdet. Indeklimaet er afhængig af et kompliceret samspil mellem mange forskellige faktorer.

Indeklimaet på arbejdspladsen er af stor betydning og må ikke være skyld i, at man pådrager sig sygdomme eller generes i det daglige arbejde. Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær.

Når man taler om indeklimaet tænkes hovedsageligt på forhold som:

  • Luftens kvalitet, der ofte er bestemt af ventilation, antal personer, forurening, afgasning fra materialer og rengøringen i rummet
  • Fugt og mikroorganismer
  • Temperatur og træk
  • Dagslys og kunstig belysning
  • Støj og akustik i rummet og larm udefra
  • Statisk elektricitet

Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, indretning og vedligeholdelse. Indeklimaet skal også altid ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov børn og voksne har i rummet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre.

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø kan også medvirke til, at man trives dårligere og i højere grad end normalt føler sig generet af indeklimaet. Stress, konflikter og dårligt samarbejdsklima sænker tolerancen over for problemer i de fysiske omgivelser og kan nedsætte kroppens immunforsvar. Hovedpine og træthed kan altså både skyldes dårlig udluftning, en stresset arbejdsdag, vanskelige patienter og et dårligt forhold til kollegaerne.


Senest revideret den 22. april 2020