Adgang til natur giver trivsel

Forskning tyder på, at adgang til natur i arbejdstiden giver mindre stress og mere trivsel blandt medarbejdere, men det kræver en bevidst kultur at få folk ud

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der er ingen, der bliver CO2 trætte udenfor, og det har længe været kendt, at dagslys er godt for helbredet. Begge dele giver bedre koncentration og friskhed til arbejdet.

Det er dog ikke de eneste fordele ved at flytte noget af arbejdet udenfor. Meget tyder nemlig på, at naturen, og de sanser den vækker, i sig selv påvirker os positivt.

Adgang til natur giver øget trivsel

Det har landskabsarkitekt ved Arkitema, Lene Lottrup, undersøgt og skrevet en ph.d om i 2012.

Hun har gennemgået 16 videnskabelige undersøgelser fra ni lande og indhentet oplysninger fra 402 medarbejdere i seks mellemstore danske virksomheder med over 100 ansatte.

Hendes konklussion er klar: Grønne uderum bidrager til en mere tilfredsstillende og mindre stresset arbejdsdag.

Alene udsigten til grønne områder giver mere trivsel og mindre stress end en udsigt til bygninger. Medarbejdere, der er meget tilfredse med udsigten, har større sandsynlighed for også at have en høj arbejdsevne.

Trivslen øges endnu mere, hvis medarbejderne har adgang til de grønne områder og bruger dem. Det er især gavnligt, hvis man er lidt stresset.

Naturen virker afstressende

- Der er en tydelig sammenhæng mellem adgang til natur og stress. For eksempel har man målt på de fysiske stressparametre på en gruppe studerende, der havde været til en meget stressende eksamen. Den tredjedel, der efterfølgende tog i skoven, fik meget hurtigere normaliseret stressniveauet end dem, der gik hjem eller ind i et klasselokale, fortæller Lene Lottrup.

Hun henviser også til et interview med stressramte brugere af Terapihaven i Hørsholm, som Ph.D studerende Ulrik Sidenius Petersen fra Københavns Universitet har lavet.

Mange af brugerne har været meget effektive på arbejdet, indtil de pludselig har ramt muren. For dem har naturen i terapihaven været en øjenåbner.

- De har erfaret på egen krop, hvad der sker, når man ikke giver sig selv pauser og kommer ud. Og de opdager den naturlige kvalitet, der er i at komme ud i terapihaven. De lærer, hvordan de kan bruge naturen som en ventil for at forebygge stress i hverdagen, siger Lene Lottrup.

Lettere at navigere i naturen

Der er forskellige teorier om, hvorfor natur påvirker mennesker positivt. Teoretikerne er dog mere eller mindre enige om, at vi skal bruge en mere bevidst opmærksomhed på at navigere i byggede miljøer, end hvis vi opholder os i naturen.

Naturen er på en måde lagret i krybdyrhjernen og er derfor mere intuitiv at bevæge sig i. I hvert fald er det en anden del af hjernen, der bruges. Dermed kan de stressede dele af hjernen bedre slappe af.

Forskellig natur påvirker os forskelligt

Natur er dog ikke bare natur. Forskellige typer udemiljøer påvirker os forskelligt og giver forskellige muligheder for aktiviteter. En flad græsplæne er god til boldspil og sociale aktiviteter, men udfordrer ikke sanserne særligt meget.

- Vild natur med stor artsrigdom kan give afløb for følelser og virke tryg og afstressende, mens åbne vidder kan noget andet, fortæller Lene Lottrup som eksempel.

Folks udbytte af at komme ud i løbet af arbejdsdagen er meget forskellig. Nogle får afløb for frustrationer, andre henter ny inspiration til arbejdet eller får bare lidt mere energi.

Læs også: Gode råd til at få medarbejderne ud

For travlt til at gå ud

I Lene Lottrups analyse var det kun 38 procent af dem, der havde mulighed for at gå ud i løbet af arbejdsdagen, som rent faktisk gjorde det. Muligheden for at opleve fredfyldte steder øgede chancen for, at folk gik ud.

Den mest almindelige aktivitet ude er at spise frokost (45 pct.), men næsten lige så mange (40 pct.) gik ud for at tale med en kollega. Hver tredje går bare ud for at nyde vejret og naturen. Godt hver tiende gik ud for at holde møde.

De fleste af dem, der ikke gik ud, argumenterede med, at de har for travlt. Især kvinder var tilbøjelige til at blive inde på pinden.

- Kvinder er dygtige til at arbejde og nå at hente børn, men en pæn andel af dem, der ender med at gå ned med stress, er netop kvinder i mellemlederstillinger. Så man må spørge sig selv, om det er effektivt i det lange løb at blive inde, siger Lene Lottrup.

Ledelsen skal gå forrest

Hvis arbejdspladsens ledelse gerne vil have flere til at gå ud i løbet af arbejdsdagen, bør den først definere, hvad den vil have ud af det, og hvad medarbejderne selv har lyst til. Dernæst skal de skabe nogle indbydende rammer, der understøtter formålet.

- Og så er det ledelsens klokkeklare ansvar at gå forrest og vise, at det er rigtigt arbejde, selvom det foregår ude. Man kan for eksempel selv begynde at holde møder udenfor, siger Lene Lottrup.


Senest revideret den 18. april 2020