Case: Smartphone holder øje med skolernes indeklima

Bornholm styrer luftkvaliteten på skolerne med data og smartphone, der kontrollerer, at ventilationsanlæggene hele tiden fungerer som de skal.

Bornholm er i fuld gang med at installere ventilationsanlæg på alle kommunens skoler. Men det sikrer ikke i sig selv, at de kører som de skal. Derfor bliver anlæggene overvåget af sensorer, der sender data til et program, der kan styres med smartphone eller pc.

Det fremgår af en artikel på Realdania: Luftkvalitet per smartphone på Bornholms skoler.

Når der er atypiske målinger, får den systemansvarlige straks en notifikation. Det gør det muligt at handle hurtigere end før, hvor anlæggene ikke blev overvåget. Ambitionen er, at fejl bliver rettet inden for to dage. Er der en lærer eller elev, der skruer på knapperne til ventilationsanlægget, får den systemansvarlige også besked. Vedkommende kan så vælge at ændre indstilling – og ellers vender systemet tilbage til normalindstillingen indenfor et døgn.

Dermed undgår man, at anlægget er indstillet forkert i længere tid ad gangen.

Læs hele artiklen på Realdanias hjemmeside.


Senest revideret den 1. december 2020