Materialers substans og holdbarhed

Arbejdsmiljøloven kræver, at byggematerialer ikke unødigt må genere de personer, som opholder sig i bygningen. Kvaliteten af indeklimaet afhænger meget af byggematerialerne.

Her er en tjekliste med en række punkter, der kan være en hjælp, når man skal vurdere bygningsmaterialer.

  • Hvad skal materialet bruges til, og hvilke påvirkninger udsættes det for?
  • Er det egnet til de påtænkte eller eksisterende byggetekniske løsninger?
  • Fungerer det sammen med de øvrige materialer i bygningen?
  • Kan materialet modstå fugt og angreb af skimmelsvamp?
  • Har materialet en god holdbarhed, der hvor det skal bruges, så det får en lang levetid? Jo længere levetid, jo længere bliver der mellem vedligeholdelser, der kan føre til ny afgasning og drys.
  • Materialer beregnet til udendørs brug, bør ikke uden nærmere undersøgelse anvendes indendørs.
  • Er materialets afgasning og drys dokumenteret eller evt. indeklimamærket?
  • Hvordan reagerer de menneskelige sanser på materialet? Fx. lugt?
  • Indeholder materialet tungmetaller, asbestfibre, radioaktive stoffer eller pesticider som f.eks. svampedræbende midler?
  • Hvordan er materialets egenskaber i forhold til lyd, lys og rengøring?

Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af en tjekliste i kapitel 13 i 'Indeklimahåndbogen' 2. udgave 2000, Statens Byggeforskningsinstitut.


Senest revideret den 17. april 2020