Gulvtyper - fordele og ulemper

Linoleum er let at gøre rent og kan opnå en trinlydsdæmpning på cirka 18 dB. De fleste gulve kan tilføres egenskaber, der gør det mere rart at være i stue med dem.

Æstetik, økonomi og funktion vægter måske mere end indeklimaet, når der skal vælges gulv. Så gælder det om at tage nogle forholdsregler, så det ikke blot er velegnet til formålet og behageligt at se på, men også er til at ”være i stue med”.

Repræsentanter fra gulvbranchen har fortalt Indeklimaportalen, hvilke fordele og ulemper de forskellige gulvtyper har i forhold til lyd, emission og rengøring.

Tarkett producerer flere typer gulvbelægninger i lakeret træ og laminat, vinyl og linoleum. Teknisk chef Jørgen Baden beskriver egenskaberne med udgangspunkt i Tarketts egne produkter.

Lakerede trægulve og laminater

Afgasning af flygtige organiske forbindelser er under 25 µg/m3 efter 28 døgn. (Europæisk grænseværdi er 1.000) De er lette at gøre rene. Udlagt på foam-underlag kan trinlyden dæmpes cirka 17 dB.

Linoleum

Afgasning er under 100 µg/m3 efter 28 døgn. De er lette at gøre rene. Lagt på korkment eller anden akustikbagside kan trinlyden dæmpes cirka 18 dB. Overfladen er mere elastisk end træ og vinyl. Derfor støjer aktiviteter på gulvet lidt mindre.

Vinyl

Afgasning er under 10 µg/m3 efter 28 døgn. De er lette at gøre rene. Med akustikbagside kan trinlyden dæmpes cirka 15 dB.

Tæpper

Jan Ladefoged er kvalitets- og miljøchef i Egetæpper. Han fortæller, at der er stigende efterspørgsel på tæpper, der er lette at holde rene.

- Vi bliver bedt om at dokumentere, hvor rent man kan holde tæpperne ved støvsugning. Lav luv tæpper overholder de højeste standarder, siger han.

Kritikere fastholder dog, at mange rengøringsselskaber har svært ved at overholde støvkrav i rum med tæpper. Se nedenstående link til tidligere artikler om tæpper.

Den totale afgasning fra tæpper afhænger af bagsiden, men ligger typisk på under 20 µg/m3 efter 28 døgn. De tæpper, der er lettest at gøre rene, har en trinlydsdæmpning på 17-35 dB.

Desuden kan et tæppe absorbere mellem 15 og 35 procent af den lyd, der er i rummet. Tæpper er den eneste gulvbelægning, der har denne egenskab.

Gummigulve

Steen Jørgensen repræsenterer Altro, der blandt andet producerer gummigulve. De bruges blandt andet i klasseværelser og legerum.

Gulvet er elastisk, og jo tykkere, det er, jo blødere er det. Det giver også en blødere lyd fra aktiviteterne på gulvet. Der skal dog stadig korkment eller lignende under gulvet, hvis trinlyden skal dæmpes med 17-20 dB.

Altro er ved at få undersøgt niveauet for afgasning på de nyeste produkter på markedet, men har endnu ikke resultatet. Gummigulve er glatte og derfor lette at gøre rene.

Fugefri gulve

Fugefri gulve udlægges som flydende belægning på stedet, og derfor er der ingen svejsninger. Det er en fordel, når der kræves en høj rengøringsstandard.

Det fortæller Ove Hoe Andersen fra BASF Construction Chemicals i Danmark. Gulvene er bløde og ”larmer” derfor mindre, når man går på dem. De bruges blandt andet i idrætshaller, på skoler, institutioner og kontorer.

Med gummimåtte under gulvet kan trinlyden dæmpes cirka 20 dB. Der er malerkode på fugefri gulve, og afgasningen er så lav, at den får malerkode 0.


Senest revideret den 23. april 2020