Case - Tager brugerne med på råd

Utallige skoler er om - og tilbygget med mere eller mindre held. Men når brugerne inddrages inden byggestart, bliver resultatet godt. Også når det gælder støj. Det viser i hvert fald et eksempel fra Brandkærskolen i Kolding.

BAR SoSu og BAR U&F (nu en del af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration) gennemførte i 2009 og 2010 en storstilet landsdækkende indsats mod støj. Denne artikel er et sammendrag af en artikel, journalist John Peters skrev i forbindelse med indsatsen.

6 ud af 10 lærere oplever at være generet af støj i mindst 1/4 af deres arbejdstid. Sådan er det ikke på Brandkærskolen i Kolding, hvor kun et fåtal af lærerne opfatter støj som et generende problem. Det viser lærernes AVP´er og elevernes undervisningsmiljøundersøgelser. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er ønsker til forbedringer. Blandt andet oplever lærerne, at en 150 meter lang gang med hårde overflader giver generende støj - bl.a. fordi gangen også bruges til undervisningsformål.

Kolding Kommunes arbejdsmiljøafdeling har derfor sammen med skolen planlagt en indsats, der skal få ledelse og personale til at tilrettelægge en bedre organisering af undervisningen, så støjende aktiviteter ikke kolliderer med de mere stille sysler. 

Brugerne er inddraget i byggeprojekter

Når både elever og lærere tydeligt gør opmærksom på, at trivslen på skolen er god og støjen kun er et mindre problem, hænger det ifølge skoleleder Niels Erik Danielsen sammen med, at ansvaret for trivsel tilhører de enkelte teams på skolen.

De har også været involveret i diverse byggeprojekter - allerede inden de første streger blev sat på arkitektens tegnebord. Og der er blevet lyttet til ønskerne i det omfang, der har været råd til det.

Netop brugerinddragelse har vist sig at være et godt værktøj, for hvis både ledelse og personale føler, at de har indflydelse på en byggeproces, er de også mere tilbøjelige til at tage medansvar for de eventuelle gener, der kan opstå efter byggeriet er færdig. "Aben" bliver ikke i så høj grad sendt videre til bygherre - herunder arkitekten. Det er i hvert fald de erfaringer, som lederen af arbejdsmiljøafdelingen i Kolding Kommune, Sverre Berg Jensen har gjort sig.

Undgår konflikt

Som skoleleder er det ikke ualmindeligt at føle sig klemt mellem forskellige, modsatrettede krav - fra elever, lærere og forældre på den ene side og forvaltning og i sidste ende politikerne på rådhuset på den anden side. Men det har Niels Erik Danielsen ikke oplevet i nævneværdig grad.

- Egentlig har vi fået vores ønsker opfyldt i pænt omfang i forbindelse med byggeprojekter, og de mest presserende problemer lige nu er at få dæmpet støjen på "den lange gang", som vi kalder den. Den blev skabt, da skolen blev bygget i 1955. Vi har meget fokus på akustik i det hele taget, og det har fjernet meget af den generende støj, siger Niels Erik Danielsen.

Mange små tiltag er gennem tiden gjort rundt omkring på skolen for at minimere støjgener. Det er for eksempel tæpper på legestederne i SFO'en. Desuden ønsker skolen sig støjdæmpere på dørene og indretning af små stille steder, hvor der er fred og ro. Skolen ønsker desuden at bygge flere lokaler sammen, så 25 elever ikke skal nøjes med 49 kvadratmeter.

- Men vi skal ikke klage: De sidste ti år har vi fået bygget om og til for omkring 70 mio. kr. og da vi selv har haft stor indflydelse på processen, er det lykkes at skabe en skole, hvor trivslen er høj. Især med de nye bygninger, der virkelig fungerer godt, siger Niels Erik Danielsen.


Senest revideret den 21. februar 2020