Nyt værktøj kan skabe helhed i skolerenovering

Efter en række forsøg og målinger på en skole i Ballerup har Gate21 udviklet et værktøj, der kan hjælpe i prioritering og evaluering af forskellige indeklimaløsninger, når der skal renoveres

Af journalist Lone Bolther Rubin. Foto: Gate21

Ét problem - én løsning? Det er den traditionelle fremgangsmåde, når der renoveres skoler. Men hvad nu, hvis man kunne løse tre eller flere problemer med én løsning? Det kunne være et bedre læringsmiljø, en god akustik, bedre luftkvalitet, en effektiv belysning og et lavere energiforbrug i en og samme ombæring…

Det vil der ofte være bedre totaløkonomi i - og helt sikkert en bedre oplevelse for brugerne. Bygningen kan få større værdi, elever og lærere vil præstere bedre, og det kan måske tiltrække dygtige medarbejdere og børnefamilier til kommunen.

Læs også:

Identificér de vigtigste indsatser

Men hvordan identificerer man de andre problemer, så pengene prioriteres bedst muligt? Det har et Gate21 projekt 'Skolerenovering i en helhed' set på.

Et af resultaterne er et værktøj, som kommunens bygningsfagfolk kan bruge til inspiration og prioritering, når de vil gennemføre en helhedsorienteret renovering. Metoden kan senere bruges til at evaluere på de valgte løsninger. 

Desuden er der lavet en rapport, en række artikler og en pixie-bog. Artikler og pixie-bog er især tænkt som inspiration til byggeudvalg, skoleledelse og politikere, der kan blive klædt på til at træffe de rigtige valg. Se artikler, værktøj og andre materialer her.

Fra teknisk forståelse til visuelt beslutningsgrundlag

Værktøjet er et excel-ark, hvor man indtaster værdier vedrørende skolens fysiske rammer, energiforbrug, brugerinddragelse, økonomi og kvaliteten af indeklimaet - fra lyd- og lysforhold til temperatur og luftkvalitet.

Værdierne kommer frem som en kombination af konkrete målinger og oplevede forhold. Denne skelnen er væsentlig, da f.eks. indeklima kan opleves og måles forskelligt.

Ved at anvende værktøjet opnås en række score-point, som kan laves om til tabeller, diagrammer og lagkager og serveres for beslutningstagerne. Samtidig illustrerer værktøjet, hvor skolen klarer sig godt og mindre godt, og derfor med fordel kan sætte ind. 

Værktøjet kan også bruges til at beskrive forskellige løsningsmodeller i forhold til den økonomiske investering og eventuelle driftsbesparelser.

Læs også:

Gode indeklima-råd til skolerenoveringen

Gate21 har samlet erfaringerne med projektet til en række vigtige råd, du skal huske, når du renoverer din skole:

 • Brugerinvolvering
  Brug tid på at forstå brugerne, deres behov og ønsker i forhold til formålet med bygningen. Tænk både i de sanselige og de målbare parametre.
 • Prioritér det gode indeklima
  Et godt indeklima giver eleverne de optimale muligheder for at trives og lære mere i skoletiden. Sørg for, at de økonomiske rammer afspejler det.
 • Få en rådgiver på
  Involvér en rådgiver fra start, så I kan udvikle løsninger, der hænger sammen og sikrer balance mellem energiforbrug og indeklima.
 • Vejled brugerne
  Giv lærer og elever de bedste muligheder for at udnytte de nye muligheder. Det kan I sikre med intuitive løsninger og god vejledning i brugen.

Bag projektet står: AI, Airmaster, Ballerup Kommune, COWI, Danmarks Lærerforening, Frederiksberg Kommune, Green Building Council, Saint Gobain Gyproc, SBI/AAU, Schneider Electric, TEKMA, Windowmaster, Zumtobel Group og Gate 21. Det er finansieret af EUDP midler.


Senest revideret den 23. april 2020