Spørgsmål til byggeudvalget

Hvordan påvirker bygningens geometri rummenes lydbillede? Det er et oplagt spørgsmål at stille til arkitekten, hvis man sidder i byggeudvalget. Få flere spørgsmål, I kan stille til arkitekten.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Det kan være svært for folk, der ikke er byggesagkyndige at forestille sig, hvordan indeklimaet vil arte sig i en bygning, der kun er på tegnebrættet.

Det er dog meget vigtigt, at der allerede i designfasen er fokus på indeklimaet. Ellers kan det blive dyrt at rette op på, og bygningen vil i realiteten være forældet fra begyndelsen.

Det er selvfølgelig indlysende, at arkitekt og entreprenør skal overholde bygningsreglementet - se mere på bygningsreglementet.dk. Det indeholder en række funktionskrav til indeklimaet i det færdige byggeri.

Alligevel ses der eksempler på nybyggeri, der ikke leverer det gode indeklima. Derfor gælder det om at udfordre arkitekterne fra begyndelsen.

Stil de rigtige spørgsmål

Her er en række opklarende spørgsmål, man med rette kan stille til arkitekten i processen:

  • Hvordan påvirker facaden og facadeåbningerne lysindfald og opvarmning på forskellige tidspunkter af dagen og året?
  • Er der udsyn, så medarbejderne kan følge med i dagens og årets gang?
  • Hvordan kan termik være med til at give et naturligt luftskifte i bygningen?
  • Hvilke muligheder har brugerne for at åbne vinduer og påvirke lysindfald og temperatur?
  • Hvordan påvirker bygningens geometri og materialevalg rummenes akustik og støjdæmpning?
  • Hvad kan der gøres rent arkitektonisk for at skabe et endnu bedre indeklima?
  • Hvordan spiller arkitektens svar sammen med de aktiviteter, der skal foregå i rummene, og brugernes forventninger?
  • Hvor fleksibelt skal byggeriet være over for fremtidige ændringer i brug og indretning?
  • Ved ombygning - er der taget hensyn til, at luftstrømmene i den mekaniske udluftning ændrer sig?

 


Senest revideret den 27. juni 2022