Integreret design for bedre indeklima

Gennemtænkt arkitektur kan skabe naturlige muligheder for mere dagslys, ventilation og dæmpet lyd indenfor. Det er en del af den disciplin, man kalder integreret design, hvor behov og funktionalitet er indtænkt fra starten. Og det er ofte robuste løsninger, der er billige i drift.

Skal I bygge nyt? Så kan det betale sig at have øje for, om bygningens design har indbyggede fordele for indeklimaet. Det kan både spare medarbejderne for gener og arbejdsgiveren for penge.

Hvor dybt inde i facaden sidder vinduerne, og hvilken farve har de reflekterende vægge? Det er et par eksempler på, hvilke værktøjer en arkitekt har til at påvirke indeklimaet – helt uden brug af mekanik og automatik. 

"Det kan betale sig både i forhold til sundhed og produktivitet at have et godt indeklima. Hvis man bygger det gode indeklima ind i arkitekturen, så kan du spare penge på mekanik og drift, og du behøver ikke en manual for at gå på arbejde. Samtidig får du arkitektur med variation og balance," fortæller arkitekt Signe Kongebro.

Hun er partner i arkitektfirmaet Henning Larsen, hvor hun for flere år siden stiftede bæredygtighedsafdelingen. Hun er meget optaget af at skabe en balance mellem den sansede oplevelse af et rum og det faktiske, målte indeklima.

Forskellighed i rummenes indeklima

Det er altid en udfordring – ikke mindst fordi indeklimaet opleves individuelt. Meget lys og varme kan være godt for den ene og genere den anden. Og den samme temperatur kan virke rigtig om morgenen og forkert om eftermiddagen.

"Jeg synes, det er vigtigt at skabe rum med forskellighed. Hvor lys og skygge falder forskelligt, og hvor temperaturen varierer. Når vi kan mærke, at det er køligere om morgenen end om eftermiddagen, kommer vi tættere på naturen og døgnets rytme. Det skaber velvære," siger Signe Kongebro og tilføjer:

"Mennesker er intuitive, og de skal have mulighed for at påvirke deres arbejdssituation enten ved at skifte plads eller ændre på forholdene – for eksempel skabe skygge. Ellers bliver du fremmedgjort i bygningen."

Facaden er afgørende for lys og luft

Der findes selvsagt ikke én opskrift på den rigtige arkitektur. Den afhænger af formålet med bygningen og beliggenheden. Men Signe vil godt pege på nogle af de værktøjer, man kan skrue på.  

Facadeåbninger er en af de vigtigste parametre for dagslysforholdene og temperaturen. De kan placeres i forskellige retninger og forskellige størrelser. 

Store åbninger mod nord lukker 30 pct. mindre varme ind, end hvis de vendte mod syd. Lys fra flere forskellige retninger skaber liv med lys og skygger.

Sidder vinduerne meget dybt, skygger bygningen naturligt for solen, og der er måske ikke behov for solafskærmning. Reflekterende lyse materialer rundt om vinduerne eller i nærheden, for eksempel på facader eller udendørs belægninger, kan i stedet føre lyset ind i rummene.

Rumdybde giver andre muligheder

Rummenes dybde i samspil med facaden er også afgørende. 

"Du kan bedre tage mere sol ind fra sydvendte vinduer, hvis der er et stort rum bagved. Så kan vi bruge termikken til at skabe en opblanding mellem den solopvarmede luft og den køligere luft længere inde i rummet," forklarer Signe Kongebro.

Naturlig ventilation kan opfylde en stor del af behovet for luftskifte. Især hvis arkitekten vælger materialer med lav afgasning – for eksempel indeklimamærkede materialer.

Koniske rum giver mindre rumklang

Det er muligt at skabe bedre lyd ved simple arkitektoniske greb. For eksempel vil et rum med en konisk facon uden parallelle vægge reflektere lyden helt anderledes og give mindre rumklang.

Forskudte elementer i lofter og vægge vil også medvirke til en bedre lyd.

"Men i store rum med højt til loftet vil du som regel også have brug for lydabsorbenter. Et godt indeklima skabes ved at arbejde med den helhed, som lys, luft, lyd og lugt udgør. Den balance kan arkitekturen skabe," slutter Signe Kongebro.


Senest revideret den 15. september 2022