På forkant

Inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljø-gruppen. Hent hæftet her

Vedligehold indeklimaet

Et godt indeklima skal vedligeholdes. Derfor bør hensynet til indeklimaet være en fast del af hverdagen og af beslutningsprocesserne.

Et godt indeklima er ikke noget, man sikrer én gang for alle. Der vil hele tiden ske ændringer på arbejdspladsen, som påvirker indeklimaet – lige fra ændrede rengøringsrutiner til nye medarbejdere med andre ønsker og behov.

Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen gør en systematisk indsats for at fastholde og forbedre et godt indeklima.

Fysisk vedligeholdelse

Den fysiske vedligeholdelse af lokalerne er en central faktor i forebyggelsen. Vinduer, døre, tage, lofter, gulve osv. skal være i orden. Fejl og mangler skal rettes uden unødige forsinkelser.

Varme- og ventilationsanlæg, solafskærmning og andre tekniske installationer skal fungere fejlfrit og være lette at justere efter behov. Rengøringen skal være grundig – også på de mindre synlige steder som inde i luftkanaler, bag reoler og oven på skabe og bjælker.

Ændrede arbejdsgange

Hvis de daglige arbejdsrutiner ændrer sig, kan det påvirke indeklimaet.

Der kan fx komme fl ere mennesker i lokalerne, rengøringssystemet kan blive ændret eller der kan opstå nye arbejdsopgaver, som støjer eller støver mere.

Hvis det sker, skal arbejdsmiljøgruppen vurdere, om der er behov for nye foranstaltninger til at sikre indeklimaet.

Nye medarbejdere

Vær opmærksom på, hvad de nye medarbejdere siger. Dels kan de nye kolleger have andre tærskler og behov, dels kan nye øjne måske få øje på symptomer eller løsninger, som er blevet overset.

Metoder og værktøj

Arbejdsmiljøgruppen bør jævnligt tage indeklimaet op, fx på personalemøder, så I løbende kan tjekke, om der er opstået nye gener eller symptomer.

I bør overveje konsekvenserne for indeklimaet, hver gang der træffes beslutninger om fx ændrede arbejdsgange eller indkøb af nyt udstyr, hjælpemidler og inventar.

Husk at gennemføre et systematisk bygningssyn med mellemrum, så I opdager fysiske faresignaler i tide. Det er en god idé at tage den løbende kontrol af indeklimaet med i APV’ens handlingsplan.

I gennemgangen af bygningen og lokalerne bør I blandt andet være opmærksomme på:

  • Bygningens indretning og vedligeholdelse samt de materialer, der er valgt til gulve, vægge, lofter osv. Er der valgt løsninger, som kan give problemer med fx støj, støv eller statisk elektricitet?
  • Vandskader og fugt. Vand i bygningen kan føre til angreb af skimmelsvampe indenfor 1-4 uger. Jo vådere bygningen er og jo længere det varer, jo større er risikoen for sundheden.
  • Placering af kontormaskiner og andre hjælpemidler.
  • Kvalitet og betjening af ventilations- og varmesystem samt af evt. solafskærmning.
  • Rengøringens standard.
  • Arbejdets tilrettelæggelse og organisering. Bliver der luftet ud i pauserne? Er børnene på institutionen inde i rummene hele dagen? Er særligt støjende samtaler eller aktiviteter henlagt til særlige rum?

Senest revideret den 21. februar 2020