Indeklima og APV

Denne artikel handler om, hvordan I på kontorer, skoler, institutioner og behandlingssteder kan bruge APV til at holde øje med indeklimaet, så det kan forbedres til alles fordel.

Indeklimaet på arbejdspladsen har stor betydning for medarbejderes trivsel, koncentration og præstation. Men der er mange andre ting i hverdagen, der kan fjerne fokus fra indeklimaet.

Der skal laves arbejdspladsvurderinger (APV) mindst hvert tredje år eller, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdets udførelse.

Skoler skal desuden lave undervisningsmiljø-vurderinger (UMV). Selvom de tager afsæt i elevernes opfattelse af skolen, kan deres tilkendegivelser godt give et billede af arbejdsmiljøet også.

APV og UMV skal forholde sig til det fysiske miljø, men der er ingen regler for, hvordan og hvor detaljeret det skal ske. Alligevel er APV og UMV en oplagt anledning til at sætte fokus på indeklimaet.

At opdage eventuelle problemer med indeklima

Første udfordring er at ”opdage” eventuelle problemer. Det mest almindelige er at spørge medarbejderne. Men nogle gange stiller APV og UMV nogle meget generelle spørgsmål til indeklimaet, som elever og medarbejdere har svært ved at forholde sig til.

Hvis svarene skal give et reelt billede af situationen, kan det derfor være en god idé at lave en temadag, et oplæg eller et dialogmøde inden man sender et spørgeskema ud. Det vil øge forståelse for indeklimaets mange facetter.

Der er især to tilgange til at spørge ind til problemer med indeklimaet:

  • Symptomer – for eksempel hovedpine, træthed og svidende øjne. Det kan imidlertid være symptomer på meget andet – for eksempel det psykiske arbejds- eller klassemiljø. Man skal dog være opmærksom på, at symptomer også kan være andet end arbejdspladsrelateret.
  • Fysiske tegn – for eksempel synlig skimmel, støv, dårlig belysning og fugt. Hvis de ikke allerede giver symptomer, så har de i hvert fald potentialet til det.

De mange facetter af indeklimaet

Hvor detaljeret skal man spørge ind til indeklimaet? Det afhænger af, hvem der skal svare. Man kan finde tjeklister til spørgsmål i APV’en på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Listerne er tilpasset forskellige brancher og er meget fokuseret på fysiske tegn. Spørgsmålene kredser om temperatur, luftkvalitet, fugt, skimmelsvamp, lys, akustik og støj.

Der er forskellige værktøjer til UMV. Dansk Center for Undervisningsmiljø og Klassetrivsel.dk tilbyder et online spørgeskema.

Opfølgning og handleplan

Når viden om eventuelle problemer er samlet ind, skal den indsamlede viden vurderes og prioriteres. Der skal der laves en plan for, hvordan man vil handle på det. Handlingen er vigtig. Ellers bliver medarbejderne let skuffede. Derfor er det vigtigt at være åben om prioriteringen af opgaverne og handleplanen.

På den måde kan deltagerne følge med i, hvad der skal ske, og hvornår det sker. Desuden kan man dele erfaringer og udfordringer med andre arbejdspladser.

I kan få mere inspiration til arbejdet med APV på Arbejdsmiljoweb.dk. Inspiration til at løse indeklimaproblemer finder I her på siden eller ved at samarbejde med en arbejdsmiljøkonsulent.


Senest revideret den 23. april 2020