Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere

Støj i åbne kontorer

Støj er det problem, som flest klager over i forbindelse med åbne kontorer.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har i tidligere tværsnitsundersøgelser i Storkøbenhavn vist, at 60 procent af de ansatte i de største åbne kontorer (mere end 28 ansatte) var generet af støj.

Den viste også, at støjklagerne falder dramatisk med antallet af personer i rummet, således at det er lidt under 30 procent, som klager over støj fra kolleger, når de sidder 3-6 personer sammen.

Sænker effektiviteten

Samtidig har forskere på DTU med kontrollerede forsøg med simulering af kontorstøj vist, at arbejdsevnen blev forringet med 10-15 procent, når forsøgspersonerne blev udsat for støj.

Forskerne testede forskellige typer kontorarbejde fra indskrivning over kreativ tænkning til komplicerede regneopgaver. For de sidstnævntes vedkommende var der op til 35 procent flere fejl.

Som alle andre laboratorieforsøg skal resultaterne dog tages med et vist forbehold, blandt andet fordi de kun viser, hvordan helt specifikke og individuelle arbejdsopgaver bliver påvirket af indeklimaet.

Læs også: 

 


Senest revideret den 26. april 2021